Norsk Orientering

Spørsmål og svar

På denne siden presenteres spørsmål og svar om Eventor. Spørsmålene og svarene er inndelt i kategorier og oppdateres forløpende. Kontakt Eventors support hvis du leter etter svaret på et spørsmål som ikke finnes her. Se hjelp- og supportsiden for kontaktinformasjon.

Vis svar Skjul svar

 • Kategori: Eventor - Teknisk

  Hvordan kan jeg finne frem til løp og resultater for tidligere år
  Ved å klikke "endre søk" midt på siden, rett over terminlisten så fremkommer det en søkefunksjon der du kan velge søkekriterier som f.eks år, arrangementstype, distanse mm. Der kan du velg eå søke etter det du er interessert i.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Påmelding

  Kan en se hvilke arrangement de andre i klubben har meldt seg på?
  Ja. Når en er pålogget ser en antallet påmeldte fra egen klubb og totalt for arrangementet. Hvis en klikker på klubbens antall, så får en opp navnene.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Påmelding

  Hvis ingen av mine standardklasser finnes på arrangementet, kan Eventor foreslå en annen aktuell klasse?
  Ja, Eventor foreslår da den klassen som stemmer best med alder og kjønn. Men du kan også velge en annen klasse.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Teknisk

  Kan det fra Eventor hentes ut informasjon for pubilisering på klubbens egen webside? Eksempelvis påmeldte personer, startliste og statistikk?
  Ja, data fra Eventor kan leses ut ved bruk av et grensesnitt kalt API. Klubben kan dermed lage selvvalgt visning til klubbens egen webside. Mer informasjon finnes i guiden om API.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Arrangement

  Kan alle medlemmene i klubben opprette et arrangement i Eventor?
  Nei, bare de som har fått tildelt rollen "Arrangementsansvarlig" kan gjøre dette. Tildeling av roller gjøres av "Administrator" i klubben.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Pålogging

  Har kretsen en spesiell pålogging for å kunne utføre sine oppgaver i Eventor?
  Nei, det er kun personlig pålogging i Eventor. Kretsrepresentanter får tildelt rollen som "Arrangementsansvarlig" for sin krets. Hvis en har flere roller, f eks i både klubb og krets, kan en bytte mellom disse rollene når en er logget inn i Eventor.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Pålogging

  Er det forskjellig pålogging når en skal melde seg på og når en skal administrere arrangement?
  Nei, det er samme personlige pålogging. De som har en rolle slik at de kan administrere arrangement vil ha flere elementer i venstremargen.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Arrangement

  Kan en bytte navn og dato for et arrangement etter at søknadsfristen er utløpt?
  Etter at kretsen har tildelt dato (godkjent arrangementet) er det kun kretsens arrangementsansvarlig som kan endre dette.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Påmelding

  Må alle medlemmer, som skal melde seg på arrangment, logge seg inn i Eventor?
  Ja og nei. Hvis en selv vil melde seg på, må en opprette en bruker og være pålogget for å kunne melde seg på et arrangement. Men en som er pålogget kan melde på andre klubbmedlemmer i tillegg til seg selv, f eks de andre i familien sin.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Påmelding

  Hvorfor mangler det en del navn i klubbens medlemsliste når jeg skal melde meg på et arrangement?
  Medlemmene må være opprettet i Eventor for å kunne meldes på. Personen må altså ha opprettet en bruker og registrert seg som medlem i klubben, eller så må klubbens "Administrator" ha opprettet medlemmet.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Arrangement

  Vi skal arrangere mesterskap for mer enn en krets i samme løp. Skal det opprettes som ett eller to arrangement?
  Det skal opprettes ett arrangement.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Påmelding

  Går det an å melde seg på stafetter i Eventor?
  Klubbens "Påmeldingsansvarlig" kan melde på lag samt oppgi lagoppstillinger. Klubben kan opprette en klubbaktivitet for å la medlemmene melde interesse for deltakelse.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Teknisk

  Hva slags filformater bruker Eventor (deltakerregister, påmeldingsinfo etc)?
  Filene som trengs til tidtakerprogramvare følger IOFs standard. Det er et XML-format. Klubben kan ellers ta ut lister og oversikter til ordinære regneark.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Påmelding

  Jeg er medlem i flere klubber, men konkurrerer bare for én. Hvordan vet Eventor hvilken klubb det er?
  Når du er innlogget kan du registrere deg som medlem i flere klubber. Du kan velge den klubben som skal gjelde for påmelding til arrangement ved å gå til personlige innstillinger og markere riktig klubb.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Pålogging

  Må en ha e-postadresse for å melde seg på i Eventor?
  Det er ikke noe krav, men det er en stor fordel. For å opprette en bruker må en oppgi en e-postadresse som brukernavn og passord sendes til. Men alle medlemmer må ikke ha unik e-postadresse, så en familie kan velge å ha bruke samme adresse. På sikt vil Eventor tilby flere funksjoner som innebærer at en kan få tilsendt info, påminnelser, resultater. En vil kunne velge selv hvilke tjenester en ønsker å benytte.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Påmelding

  Går det an å kansellere en påmelding?
  Fram til tidspunktet for ordinær påmeldingsfrist kan en ta bort sin påmelding. Hvis en etteranmelder seg kan en ta bort påmeldingen sin innen den aktuelle etteranmeldingsfristen.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Påmelding

  Hvordan melder jeg på flere løpere?
  Du kan bare melde på andre i samme klubb som deg selv. På påmeldingssiden for et arrangement velger du "Meld på eller av et annet klubbmedlem". Har du rollen som "Påmeldingsansvarlig" kan du i terminlisten klikke på arrangementets navn, for så komme til informasjonssiden og der velge "Klubbpåmelding". Da vises en side som er tilpasset påmelding av mange medlemmer på en gang.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Påmelding

  Hvordan kan klubbens administrator endre standardklasse og brikkenummer for et medlem?
  Når en er administrator kan en velge Administrasjon og Medlemmer i menyen. Finn riktig medlem og klikk på Rediger ved siden av navnet. Velg fanen Arrangement og angi standardklasse og brikkenummer.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Teknisk

  Hvordan tildeles roller?
  Det er klubbens "Administrator" som tildeler roller til medlemmene. Dette gjøres under Administrasjon og Roller.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Arrangement

  Hva er forskjellen på arrangement og klubbaktivitet?
  Arrangement kommer frem i terminlisten, mens klubbaktivitet er tilgjengelig for klubbens medlemmer.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Påmelding

  Hvis jeg i mars løper for klubb A, og melder meg på et arrangement i mai, men bytter til klubb B i april. Hvilken klubb står jeg oppført med på arrangementet i mai?
  Som bruker i Eventor kan du være medlem i flere klubber. Hvis du med klubbtilhørighet A melder deg på et arrangement i mars, vil du på det aktuelle arrangmentet stå oppført med klubb A også senere, selv om du bytter klubb eller får flere medlemskap/roller i Eventor.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Påmelding

  Hvis jeg i vårsesongen løper for klubb A og deltar på arrangementer der jeg står oppført i resultatlistene med klubb A, men bytter til klubb B i juli, hvilken klubb står da på de gamle resultatlistene?
  Det er klubbtilhørigheten ved påmelding som gjelder, altså klubb A i dette tilfellet. XML-filene (påmeldings- og resultatlister) som lastes opp i forbindelse med arrangementet bestemmer hva som vises senere, selv om brukeren endrer navn, klubb etc. I resultatlistene er det egennavnet som vises, ikke brukernavnet i Eventorsystemet.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Pålogging

  Hva bør jeg velge som brukernavn i Eventor?
  Du velger selv hvilket brukernavn du vil ha. Mange synes sin egen private e-postadresse er et brukernavn det er enkelt å huske. Men vi anbefaler å velge et annet passord enn det som benyttes for å laste ned e-post.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategorier: Eventor - Påmelding, Eventor - Pålogging

  Hvis et klubbmedlem i klubb A er påmeldt flere arrangement, men så blir medlemmet slettet av klubb-administrator, hva skjer med påmeldingene?
  Påmeldingene består, fortsatt med klubbtilhørighet A. Når et klubbmedlem tas bort av klubb-administrator, er det medlemskapet som tas bort, ikke brukeren i Eventor. Brukeren vil være klubbløs neste gang hun/han logger inn i Eventor.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Medlemskap

  Hvordan bytter jeg klubb eller legger til medlemskap i en annen klubb?
  Når du er logget inn i Eventor kan du selv legge til klubbtilhørighet, og eventuelt slette tidligere klubber du har vært medlem av. Dette gjøres her: -> Mine sider -> Personlige innstillinger -> Klubber

  Husk at du også må melde deg inn i den aktuelle klubben ettersom Eventor ikke sender deg slik betalingsgiro...

  Hvis du har flere klubbtilhørigheter i Eventor vil dette fungere som ulike roller. Du bytter mellom disse rollene med nedtrekksmenyen under personnavnet ditt øverst til venstre.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategori: Eventor - Teknisk

  Er det noen forskjell på bruk av API mellom testserveren og produksjonsserveren?
  Det fungerer likt, men på testserver brukes http, og på produksjonsserver brukes https.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

 • Kategorier: Eventor - Teknisk, Eventor - Arrangement

  Må et arrangement ha et unikt navn?
  Arrangementer på samme dato må ha ulike navn! Hvis to arrangementer har nøyaktig samme navn på samme dato, så vil tidtakerprogrammet ikke se forskjell på dem og dermed kunne laste ned info fra feil arrangement.

  Eksempelvis bør kretsmesterskap ha med kretsens navn i arrangementsnavnet.

  Direktelenke til dette spørsmålet.

Annonser

IOF Eventor