Norwegian Orienteering Federation

Frequently asked questions

On this page, frequently asked questions about Eventor is listed. The questions and answers are divided in categories and are updated from time to time. Contact the support if your question is not included here. Refer to the help and support page for contact details.

Show answers Hide answers

 • Category: Eventor -

  How to find results from earlier years
  By click "change search criteria" you will find a funtion where you can choose what to search like: year, distanse , competition type etc.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Kan en se hvilke arrangement de andre i klubben har meldt seg på?
  Ja. Når en er pålogget ser en antallet påmeldte fra egen klubb og totalt for arrangementet. Hvis en klikker på klubbens antall, så får en opp navnene.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Hvis ingen av mine standardklasser finnes på arrangementet, kan Eventor foreslå en annen aktuell klasse?
  Ja, Eventor foreslår da den klassen som stemmer best med alder og kjønn. Men du kan også velge en annen klasse.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Kan det fra Eventor hentes ut informasjon for pubilisering på klubbens egen webside? Eksempelvis påmeldte personer, startliste og statistikk?
  Ja, data fra Eventor kan leses ut ved bruk av et grensesnitt kalt API. Klubben kan dermed lage selvvalgt visning til klubbens egen webside. Mer informasjon finnes i guiden om API.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Kan alle medlemmene i klubben opprette et arrangement i Eventor?
  Nei, bare de som har fått tildelt rollen "Arrangementsansvarlig" kan gjøre dette. Tildeling av roller gjøres av "Administrator" i klubben.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Har kretsen en spesiell pålogging for å kunne utføre sine oppgaver i Eventor?
  Nei, det er kun personlig pålogging i Eventor. Kretsrepresentanter får tildelt rollen som "Arrangementsansvarlig" for sin krets. Hvis en har flere roller, f eks i både klubb og krets, kan en bytte mellom disse rollene når en er logget inn i Eventor.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Er det forskjellig pålogging når en skal melde seg på og når en skal administrere arrangement?
  Nei, det er samme personlige pålogging. De som har en rolle slik at de kan administrere arrangement vil ha flere elementer i venstremargen.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Kan en bytte navn og dato for et arrangement etter at søknadsfristen er utløpt?
  Etter at kretsen har tildelt dato (godkjent arrangementet) er det kun kretsens arrangementsansvarlig som kan endre dette.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Må alle medlemmer, som skal melde seg på arrangment, logge seg inn i Eventor?
  Ja og nei. Hvis en selv vil melde seg på, må en opprette en bruker og være pålogget for å kunne melde seg på et arrangement. Men en som er pålogget kan melde på andre klubbmedlemmer i tillegg til seg selv, f eks de andre i familien sin.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Hvorfor mangler det en del navn i klubbens medlemsliste når jeg skal melde meg på et arrangement?
  Medlemmene må være opprettet i Eventor for å kunne meldes på. Personen må altså ha opprettet en bruker og registrert seg som medlem i klubben, eller så må klubbens "Administrator" ha opprettet medlemmet.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Vi skal arrangere mesterskap for mer enn en krets i samme løp. Skal det opprettes som ett eller to arrangement?
  Det skal opprettes ett arrangement.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Går det an å melde seg på stafetter i Eventor?
  Klubbens "Påmeldingsansvarlig" kan melde på lag samt oppgi lagoppstillinger. Klubben kan opprette en klubbaktivitet for å la medlemmene melde interesse for deltakelse.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Hva slags filformater bruker Eventor (deltakerregister, påmeldingsinfo etc)?
  Filene som trengs til tidtakerprogramvare følger IOFs standard. Det er et XML-format. Klubben kan ellers ta ut lister og oversikter til ordinære regneark.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Jeg er medlem i flere klubber, men konkurrerer bare for én. Hvordan vet Eventor hvilken klubb det er?
  Når du er innlogget kan du registrere deg som medlem i flere klubber. Du kan velge den klubben som skal gjelde for påmelding til arrangement ved å gå til personlige innstillinger og markere riktig klubb.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Må en ha e-postadresse for å melde seg på i Eventor?
  Det er ikke noe krav, men det er en stor fordel. For å opprette en bruker må en oppgi en e-postadresse som brukernavn og passord sendes til. Men alle medlemmer må ikke ha unik e-postadresse, så en familie kan velge å ha bruke samme adresse. På sikt vil Eventor tilby flere funksjoner som innebærer at en kan få tilsendt info, påminnelser, resultater. En vil kunne velge selv hvilke tjenester en ønsker å benytte.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Går det an å kansellere en påmelding?
  Fram til tidspunktet for ordinær påmeldingsfrist kan en ta bort sin påmelding. Hvis en etteranmelder seg kan en ta bort påmeldingen sin innen den aktuelle etteranmeldingsfristen.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Hvordan melder jeg på flere løpere?
  Du kan bare melde på andre i samme klubb som deg selv. På påmeldingssiden for et arrangement velger du "Meld på eller av et annet klubbmedlem". Har du rollen som "Påmeldingsansvarlig" kan du i terminlisten klikke på arrangementets navn, for så komme til informasjonssiden og der velge "Klubbpåmelding". Da vises en side som er tilpasset påmelding av mange medlemmer på en gang.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Hvordan kan klubbens administrator endre standardklasse og brikkenummer for et medlem?
  Når en er administrator kan en velge Administrasjon og Medlemmer i menyen. Finn riktig medlem og klikk på Rediger ved siden av navnet. Velg fanen Arrangement og angi standardklasse og brikkenummer.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Hvordan tildeles roller?
  Det er klubbens "Administrator" som tildeler roller til medlemmene. Dette gjøres under Administrasjon og Roller.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Hva er forskjellen på arrangement og klubbaktivitet?
  Arrangement kommer frem i terminlisten, mens klubbaktivitet er tilgjengelig for klubbens medlemmer.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Hvis jeg i mars løper for klubb A, og melder meg på et arrangement i mai, men bytter til klubb B i april. Hvilken klubb står jeg oppført med på arrangementet i mai?
  Som bruker i Eventor kan du være medlem i flere klubber. Hvis du med klubbtilhørighet A melder deg på et arrangement i mars, vil du på det aktuelle arrangmentet stå oppført med klubb A også senere, selv om du bytter klubb eller får flere medlemskap/roller i Eventor.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Hvis jeg i vårsesongen løper for klubb A og deltar på arrangementer der jeg står oppført i resultatlistene med klubb A, men bytter til klubb B i juli, hvilken klubb står da på de gamle resultatlistene?
  Det er klubbtilhørigheten ved påmelding som gjelder, altså klubb A i dette tilfellet. XML-filene (påmeldings- og resultatlister) som lastes opp i forbindelse med arrangementet bestemmer hva som vises senere, selv om brukeren endrer navn, klubb etc. I resultatlistene er det egennavnet som vises, ikke brukernavnet i Eventorsystemet.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Hva bør jeg velge som brukernavn i Eventor?
  Du velger selv hvilket brukernavn du vil ha. Mange synes sin egen private e-postadresse er et brukernavn det er enkelt å huske. Men vi anbefaler å velge et annet passord enn det som benyttes for å laste ned e-post.

  Link to this question

 • Categories: Eventor - , Eventor -

  Hvis et klubbmedlem i klubb A er påmeldt flere arrangement, men så blir medlemmet slettet av klubb-administrator, hva skjer med påmeldingene?
  Påmeldingene består, fortsatt med klubbtilhørighet A. Når et klubbmedlem tas bort av klubb-administrator, er det medlemskapet som tas bort, ikke brukeren i Eventor. Brukeren vil være klubbløs neste gang hun/han logger inn i Eventor.

  Link to this question

 • Category: Eventor - Membership

  Hvordan bytter jeg klubb eller legger til medlemskap i en annen klubb?
  Når du er logget inn i Eventor kan du selv legge til klubbtilhørighet, og eventuelt slette tidligere klubber du har vært medlem av. Dette gjøres her: -> Mine sider -> Personlige innstillinger -> Klubber

  Husk at du også må melde deg inn i den aktuelle klubben ettersom Eventor ikke sender deg slik betalingsgiro...

  Hvis du har flere klubbtilhørigheter i Eventor vil dette fungere som ulike roller. Du bytter mellom disse rollene med nedtrekksmenyen under personnavnet ditt øverst til venstre.

  Link to this question

 • Category: Eventor -

  Er det noen forskjell på bruk av API mellom testserveren og produksjonsserveren?
  Det fungerer likt, men på testserver brukes http, og på produksjonsserver brukes https.

  Link to this question

 • Categories: Eventor - , Eventor -

  Må et arrangement ha et unikt navn?
  Arrangementer på samme dato må ha ulike navn! Hvis to arrangementer har nøyaktig samme navn på samme dato, så vil tidtakerprogrammet ikke se forskjell på dem og dermed kunne laste ned info fra feil arrangement.

  Eksempelvis bør kretsmesterskap ha med kretsens navn i arrangementsnavnet.

  Link to this question

Advertisements

IOF Eventor