Norsk Orientering

Om Eventor

Eventor er Norsk Orienterings sentrale IT-system, som blant annet håndterer terminliste, påmelding, resultater og rapportering. Systemet oppdateres kontinuerling med ny funksjonalitet.

Antidoping

Alle som deltar i orienteringsløp i regi av norske orienteringsklubber, samtykker ved sin deltakelse å underkaste seg idrettens lover, herunder antidopingbestemmelsene.

EUs personvernforordning (GDPR)

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation – eller personvernforordningen som det heter på norsk - og er et regelverk som trådte i kraft i alle EU land i mai 2018, og i EØS (Norge) i juli 2018.

Formålet er å verne om din integritet og gi deg som individ en bedre beskyttelse og kontroll på dine personopplysninger. Det betyr at personopplysninger skal behandles lovlig og korrekt i forhold til den personen som registreres. For idretten betyr det at hver enkelt behandling av personopplysninger må ha et gyldig behandlingsgrunnlag. Dette vil for eksempel kunne være at det finnes en avtale eller at den registrerte samtykker til behandlingen. 

Hvordan påvirkes Eventor?

For Eventor innebærer GDPR følgende:

Formålsbegrensning, dataminimering og åpenhet av informasjon

  • - I avsnittet «Økt åpenhet om lagrede personopplysninger» nedenfor fremgår det hvilke personopplysninger som lagres, hvorfor de lagres, samt hvem eller hvilke som har tilgang til den. Informasjonen kan også finnes via link fra Mine sider.
  • - At den informasjon som Eventor deler videre til eksterne konkurranserelaterte tjenester og systemer kun behandles av disse systemene, for bestemte, eksplisitte og legitime formål og senere ikke blir behandlet på annen måte
  • - For leverandører av eksterne tjenester som får tilgang til Eventors informasjon, har SOFT som drifter av Eventor, tegnet en såkalt databehandleravtale.

Utvikling og oppdatering av funksjoner

  • - Eventor inneholder et loggsystem for å kunne spore endringer fra administratorer og klubbutgivere for bedre å beskytte deg som individ.
  • - Eventor avslutter den såkalte klubbinnloggingen for at det skal være mulig å spore hvem som har gjort påmelding for en annen person for bedre å beskytte deg som individ.
  • - Eventor lar ikke lenger din hjemmeadresse bli med i den personregisterfil som deles ut til eksterne tidtakingsprogrammer (eTiming, Brikkesys ol)
  • - Eventor inneholder et system for enkelt å kunne identifisere og fjerne brukere som ikke har vært aktive på 60 måneder

Lagringsbegrensning

  • - At du kan be om at personopplysningene dine ikke identifiseres i Eventor. I avsnittet «Retten til å bli fjernet fra Eventor» nedenfor, finnes informasjon om hva du gjør for å bli fjernet. Brukere som ikke har vært aktive på 60 måneder fjernes, se punkt over.

For dere som klubb

Vi ser ikke at dere som klubb trenger å gjøre noe i Eventor eller andre konkurranserelaterte systemer i forhold til GDPR. Men dere som klubb kan bli påvirket av hvilke informasjon som er tilgjengelig og hvordan denne kan håndteres av en klubb.

Les mer om hvordan norsk idrett behandler personopplysninger hos NIF: Personvernerklæring 

Økt åpenhet om lagrede personopplysninger

Roller i Eventor og tilgang til personopplysninger

I tabellen under vises hvem som har tilgang til dine personopplysninger. Utenom deg selv har 3 administratorroller også tilgang til mange av dine personopplysninger. Disse 3 rollene er administrator, arrangementsansvarlig og påmeldingsansvarlig. Administrator kan gjøre alt som de 2 andre rollene kan utføre. For letthets skyld benevnes disse 3 rollene som «administrator» under

Personopplysninger som lagres

Opplysninger som lagres om deg i Eventor: 

Opplysning Hvorfor lagres den? Hvem har tilgang
Person-id (Eventor-id) For utveksling av data mellom system og tjenester, f.eks. kobling av Norgescuplister eller andre serier. Person-id gir også raskere hjelp ved behov for support Du og administratorer.
Kontoinformasjon og senest innlogget For å kunne gi deg bedre support. Kun NOF-administratorer.
Medlem i høyere organisasjon For å kunne brukes i Eventor og andre konkurranserelaterte system. Besøkere av sider for aktiviteter der du representerer din organisasjon.
Eventor-roller i ulike organisasjoner For at du skal få tilgang til å utføra ulike oppgaver i Eventor og andre konkurranserelaterte system. Du og administratorer.
Standardklasse (om du har gitt din godkjennelse) For at du skal få opp riktig standardklasse ved påmelding. Du og administratorer.
Brikkenummer For at du skal få opp riktig brikkenummer ved påmelding. Du, arrangører og administratorer.
IOF-person-id For at du skal kunne delta i verdensranking konkurranser (WRE). Du, arrangører og administratorer.
Status for mottak av NOF-informasjon og tilbud fra NOFs samarbeidspartnere For at du skal kunne velge hvilken informasjon du ønsker å få. Du og administratorer.
Konkurranse og klasse du er påmeldt til For at du skal kunne se hvilke konkurranser og aktiviteter du er påmeldt til. Besøkere av påmelding-, start- og resultatlister.
Bestilte tjenester For at du skal kunne se hvilke tjenester du har bestilt. Du, arrangører og administratorer.
Resultater For å kunne se ditt resultat på en konkurranse eller aktivitet. Besøkere av resultatlisten.
Strekktider For å kunne se dine strekktider mellom postene på en aktivitet. Besøkere av strekktidslisten.
Aktuell plassering og poeng i Norgescuplister eller serier For å kunne se dine aktuelle poeng og resultat. Besøkere av serie lister

Riktighet

Personopplysninger som behandles innenfor idrettsbevegelsen skal være korrekte og oppdaterte. Det innebærer at den som behandler personopplysninger skal ta rimelige tiltak for å sikre at feilaktige personopplysninger rettes snarest, f.eks. hvis du som registrert ber om rettelse av feil personopplysninger

Feilaktige personopplysninger

Feilaktige personopplysninger kan du selv rette via Mine sider

Feilaktige opplysninger i påmeldings, start eller resultatliste

Siden all håndtering av konkurranserelaterte opplysninger gjøres av aktuell arrangør er det til denne du henvender deg dersom noe trenger å bli korrigert. Arrangøren laster deretter opp informasjon på nytt i Eventor

Integritet og personvern

Samtykke til publisering av ditt navn

I hht NOFs konkurranseregler samtykker du via konkurransepåmelding til at ditt navn registreres i konkurransedokumentasjonen, slik som påmeldingslister, startlister og resultatlister, samt offentliggjøres på internett og i andre media. Du samtykker også til at eventuell GPS visning offentliggjøres.

Samtykke til at administratorer og klubb påmelder kan se og håndtere dine personopplysninger

For att ditt forbund og din klubb skal kunne:

- Gi deg support i forbindelse med påmelding og håndtering av dine opplysninger
- Komme i kontakt med deg, både før aktiviteter, men også under pågående aktiviteter
- Håndtere din påmelding til konkurranser, eksempelvis stafetter

… så samtykker du som medlem i din klubb til att administratorer i de forbund din klubb tilhører, din egen klubbadministrator (kan være flere), samt er klubb påmelder, kan se og håndtere dine personopplysninger.

Eventor lagrer logginformasjon over alle forandringer som utføres i systemet for å kunne bevise misbruk.

Samtykke til mottak av NOF informasjon og tilbud fra NOFs sponsorer eller samarbeidspartnere

Under Mine sider >> Personlige innstillinger >> Informasjon, oppgir du ditt eventuelle samtykke til å ta imot informasjon fra NOF og tilbud fra NOFs sponsorer eller samarbeidspartnere. Ingen sponsortilbud eller reklameutsending kommer å bli sendt ut uten ditt samtykke.
Til tross for samtykke til mottak av tilbud fra NOFs sponsorer og samarbeidspartnere, deler NOF aldri dine personopplysninger til sponsorer, partnere, eller annen tredje part. All kontakt og all utsending håndteres av NOF.

NOF deler heller aldri dine personopplysninger til sponsorer, partnere, eller annen tredje part uten ditt samtykke.

Brukernavn og passord

Opplysninger til registrering for tidtakingsprogram (eTiming, Brikkesys mm)

Det innhentes nødvendig informasjon om deg som er med i det personregister som brukes av tidtakingsprogrammet. Opplysningene innhentes for å kunne arrangere og administrere et orienteringsløp. Det betyr blant annet at dine opplysninger kommer inn i tidtakingsprogrammet på løpet automatisk også hvis du melder deg på en direkteløype i åpen klasse.

Opplysninger til andre eksterne tjenester og systemer

All den informasjon som Eventor deler videre med eksterne konkurranserelaterte tjenester og systemer behandles kun av disse systemene for bestemte, eksplisitte og legitime formål, og vil ikke behandles senere til annet formål. Her tegner SOFT, som drifter av Eventor, en databehandleravtale med leverandører av de eksterne tjenestene og systemer som via et API får tilgang til Eventors informasjon

En del av dine personopplysninger er også tilgjengelige for din klubb via API:
Fornavn, etternavn, fødselsdato, adresser, telefonnummer, e-postadresser, brikkenummer, forvalgte klasser, samt IOF-id

Retten til å bli fjernet fra Eventor

Du har alltid mulighet til å få dine personopplysninger fjernet fra Eventor.

Ta kontakt med jan.arild.johnsen@orientering.no som håndterer Eventor support i Norge, så avidentifiseres din bruker innen en uke. Dette betyr at dine personopplysninger ikke lenger kan spores i systemet, men dine registrerte resultater vil alltid ligge synlig siden disse er av historisk interesse.

Har du ikke benyttet din bruker i Eventor på 60 måneder så settes den automatisk til inaktiv og dine personopplysninger avidentifiseres, dine registrerte resultater vil alltid ligge synlig siden disse er av historisk interesse.

Tekniske krav

Eventor bygger på etablerte webstandarder fra W3C og fungerer for alle noenlunde moderne nettlesere inkludert Firefox 1+, Safari 1+, Chrome 1+, Internet Explorer 6+ og Opera 7+. Den siste versjonen av respektive nettlesere anbefales for en optimal brukeropplevelse.

JavaScript

Visse funksjoner i Eventor krever at JavaScript er aktivert i din nettleser for å fungere. Mange funksjoner krever ikke JavaScript, men brukeropplevelsen blir bedre når det er aktivert. Det anbefales derfor sterkt at JavaScript er aktivert. Let i din nettlesers dokumentasjon for å finne ut hvordan det aktiveres hvis det ikke allerede er slått på.

Cookies

Eventor bruker små tekstfiler, såkalte cookies, for å forenkle din bruk av sidene. De cookies som brukes er av typen sessioncookies, som blandt annet lagrer informasjon om hvilke sider du har tilgang til når du er pålogget. Hvis du velger at Eventor skal huske din pålogging, brukes også permanente cookies. Eventor fungerer også uten at cookies er aktivert. Du kan unngå cookies gjennom å endre din nettlesers innstillinger. For informasjon om hvordan du gjør dette, se din nettlesers dokumentasjon.

Denne versjonens tidsstempling

09.04.2024 09.34

Annonser

IOF Eventor