Norsk Orientering

Spørsmål og svar

Kategorier: Eventor - Teknisk, Eventor - Arrangement

Må et arrangement ha et unikt navn?
Arrangementer på samme dato må ha ulike navn! Hvis to arrangementer har nøyaktig samme navn på samme dato, så vil tidtakerprogrammet ikke se forskjell på dem og dermed kunne laste ned info fra feil arrangement.

Eksempelvis bør kretsmesterskap ha med kretsens navn i arrangementsnavnet.

Tilbake

Annonser

IOF Eventor