Norsk Orientering

Spørsmål og svar

Kategori: Eventor - Arrangement

Kan en bytte navn og dato for et arrangement etter at søknadsfristen er utløpt?
Etter at kretsen har tildelt dato (godkjent arrangementet) er det kun kretsens arrangementsansvarlig som kan endre dette.

Tilbake

Annonser

IOF Eventor