Norsk Orientering

Spørsmål og svar

Kategori: Eventor - Pålogging

Har kretsen en spesiell pålogging for å kunne utføre sine oppgaver i Eventor?
Nei, det er kun personlig pålogging i Eventor. Kretsrepresentanter får tildelt rollen som "Arrangementsansvarlig" for sin krets. Hvis en har flere roller, f eks i både klubb og krets, kan en bytte mellom disse rollene når en er logget inn i Eventor.

Tilbake

Annonser

IOF Eventor