Norsk Orientering

Innlegg i Utviklingsforslag > Mulighet for registrering av Emit Tag

 • Elizabeth Curtis
  i dag klokken 13.59

  So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. https://socialadmire.com/buy-instagram-followers/

 • Elizabeth Curtis
  i dag klokken 13.57

  Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. https://tiktoly.com/free-tiktok-likes/

 • Elizabeth Curtis
  fredag 17 mars 2023 klokken 6.51

  Typically while I browse the net I try to look for web pages that supply good information so I found this site. I desired to express that I discovered the information within your web site was very entertaining and I learnt new things. An incredible web site and i'll come back once more for further great content… india virtual number

 • Tilla Farnes Hennum
  onsdag 21 november 2012 klokken 20.10

  I tillegg SI brikke og Emit brikke bør man også ha mulighet til å registrere Emit Tag for bruk i Ski-o og Sykkel-o.  Systemet bør foreslå korrekt brikke ut fra konkurransens egenart eller info som arrangør legger inn ved reg av konkurransen.  Slik det er i dag må jeg fjerne Emit brikkenr ved påmelding til Ski-o og legge inn Emit Tag nr. Dette blir for tungvint.

Annonser

IOF Eventor