Norwegian Orienteering Federation

Posts in Utviklingsforslag > Mulighet for registrering av Emit Tag

  • Tilla Farnes Hennum
    Wednesday 21 November 2012 at 20:10

    I tillegg SI brikke og Emit brikke bør man også ha mulighet til å registrere Emit Tag for bruk i Ski-o og Sykkel-o.  Systemet bør foreslå korrekt brikke ut fra konkurransens egenart eller info som arrangør legger inn ved reg av konkurransen.  Slik det er i dag må jeg fjerne Emit brikkenr ved påmelding til Ski-o og legge inn Emit Tag nr. Dette blir for tungvint.

Advertisements

IOF Eventor