Norsk Orientering

Innlegg i Generelt > Aldersbegrensninger

 • Einar Tommelstad
  søndag 29 april 2012 klokken 18.24

  Standardklasse "N-åpen" har nedre aldersgrense 6 år (jfm barneidrettsbestemmelsene pkt 2 a ), ellers er den ingen kjønns eller aldersbegrensning der.

  Ellers er jeg enig betraktningen om at arrangører bør avholde alle klassene N-åpen, D/H -10 og D/H 11-12, der både D/H -10 og D/H 11-12 har vanskelighetsnivå C.

 • Torbjørn Kravdal
  fredag 27 april 2012 klokken 23.08

  Ja, det har du vist rett. I følge §6.1.11 må man være 15 år før man melder seg opp.

  I n-åpen har imidlertid alle rett til å starte, så den klassen burde kanskje vært rettet i standardoppsettet?

  Problemet vårt når det gjelder n-åpen, -10 og 11-12 er at mange arrangører tilbyr samme løype til n-åpen og -10, mens det i følge reglene heller burde være slik at -10 og 11-12 har samme løype. -10 skal i følge reglene kunne tilbys c-nivå slik 11-12 har. Det beste er imidlertid om arrangørene tilbyr 3 ulike løyper. Problemet er rett og slett at en 10-åring som vil ha større utfordringer enn n-åpen ikke har tilbud om dette. Vår erfaring er stort sett fra mindre løp i Oppland, se f.eks årets innbydelse til Våronnløpet 12.mai. Men dette er jo en diskusjon som ikke har noe med Eventor å gjøre... bare en forklaring på hvorfor det var et ønske å melde opp en 10-åring i 11-12.

 • Einar Tommelstad
  fredag 27 april 2012 klokken 22.37

  Flere misforståelser her.

  Når en klasse heter 11-12, så er denne klassen for dem som er 11 eller 12 år gamle det året. Derfor er det i standardklassene satt en aldersbegrensning som oppfyller dette. Andre klasser kan arrangør enkelt opprette og tilpasse.

  Kapittel 6 i konkurransereglene angir hvilke klasser som skal brukes og hvilke som kan brukes.

  Hvis en endrer fødselsåret så misbrukeren en systemet og bryter regelverket.

 • Torbjørn Kravdal
  fredag 27 april 2012 klokken 21.12

  Vi har kommet over et problem i forbindelse med løpere som "meldes opp" en klasse. I et løp ønsket f.eks en 10-åring å løpe 11-12, men det var ikke mulig å melde seg på fordi det er satt alderbegrensninger. Siden det er lov å melde seg opp, bør aldersbegrensningene enten fjernes eller endres slik at det er mulig å melde seg opp. Tilsvarende problem ble oppdaget i n-åpen der man ikke kunne være født senere enn 2006.

  Jeg har aldri opprettet løp i Eventor selv, men forstår det slik at det brukes et standaroppsett. Personen som opprett det aktuelle løpet har iallefall brukt et slik standardoppsett. Kanskje dette standardoppsettet bør endres?

  For vårt vedkommende var løsningen enkel, endre fødselsåret, melde på og endre innstillingene tilbake, men dette er jo upraktisk.

Annonser

IOF Eventor