Norsk Orientering

Innlegg i Utviklingsforslag > Eksportmuligheter

 • Kunag Wei
  onsdag 20 mars 2024 klokken 12.16

  大学成绩单通常包含以下特征:

  1. 课程信息:成绩单会列出你所修读的每门课程的名称和编号。这些课程可以是必修课、选修课或专业课程。

  2. 学分:成绩单会显示每门课程的学分数。学分是衡量学生完成课程所需的学术工作量的单位。

  3. 成绩:最重要的特征是每门课程的成绩。成绩通常以字母等级或百分比形式呈现。常见的成绩等级包括A、B、C、D和F,或者使用百分比来表示具体得分。

  4. 绩点(GPA):成绩单上通常会显示每门课程的绩点。绩点是根据成绩等级计算出的数值,用于评估学生的学业表现。绩点的计算方法可以根据学校的规定而有所不同。

  5. 累计绩点:成绩单还会显示你的累计绩点,即你在所有课程中取得的平均绩点。累计绩点是衡量学生整体学术表现的指标。

  6. 学期和学年:成绩单会按学期或学年组织,显示每个学期或学年的课程和成绩。这样可以清楚地了解学生在不同学期或学年的表现。

  7. 专业/副修:如果你选择了专业或副修,成绩单可能会指示哪些课程适用于你的专业或副修要求,并显示你在这些课程中的成绩。

  8. 学位要求:成绩单可能会列出你所需完成的学位要求,例如必修课程、选修课程或分发要求。这有助于跟踪你的进度,并确保你满足学位要求。

  请注意,不同学校的成绩单格式和内容可能会有所不同,上述特征可能只是其中一部分。因此,具体的成绩单特征可能会因学校而异。如果你需要了解自己学校的成绩单的特征,最好咨询你所在学校的学术事务办公室或注册处。

  如何购买大学成绩单呢?首先,仔细分析不理想成绩的原因。可能是因为学习方法不当、时间管理不当、缺乏充分准备或对课程内容理解不够深入等。了解问题的根源可以帮助你找到解决方案。如果你遇到学习困难,寻求帮助是关键。你可以与教授或助教进行沟通,寻求他们的指导和建议。他们可以提供额外的解释、补充材料或额外的辅导来帮助你改善成绩。

  制定一个合理的学习计划,确保你有足够的时间和资源来学习和准备课程。在计划中包括定期的复习和练习,以加强对课程内容的理解和记忆。与同学一起学习可以相互激励和互相帮助。你可以组建学习小组,共同讨论和解决问题,互相分享学习资源和经验。毕业证购买同样可以解决很多大学生挂科带来的问题。一份高仿真的文凭学历,会给我们带来很多便利。

 • Gee Branzi
  mandag 12 juli 2021 klokken 4.47

  You have lots of potential!

   

   

  https://eyelashextensionsdallastx.com

 • Joshu Tucker
  mandag 22 februar 2021 klokken 10.04

   

  Recently, a new online casino in Latvia https://mr.bet/  has opened. The institution immediately attracted potential customers with lucrative offers, a bonus program and a rich list of slot machines.
 • Kale Anna
  lørdag 20 juni 2020 klokken 10.08

  I think I need to learn more, thank you for sharing red ball

 • Dagfinn Øksenholt
  torsdag 26 mai 2011 klokken 19.33

  --> Jo Inge

  Uttrykte meg nok litt uklart , mitt ønske for xls var ifbm med import i de tilfeller der det er ønskelig med ekstra info som feks seeding mm og til annet bruk der det er aktuelt med xls.

  eTiming har integrert løsning for kommunikasjon mot Eventor, startlister for NM Sprint og CraftCup i Arendal er lastet opp fra eTiming.

   

 • Jo Inge Fjellstad
  torsdag 26 mai 2011 klokken 12.06

  -> Dagfinn

  De andre mest brukte norske tidtakingssystemene har integerert løsning for kommunikasjon mot Eventor, så man slipper å bekymre seg for format på fileksport. eTiming kommer vel sikkert også straks med tilsvarende ...

  Uansett er jeg enig i at fornavn og etternavn like gjerne kan splittes i Excel-filene - om man skulle behov for slik fil til et eller annet formål så er det lettere å slå sammen to kolonner enn å dele opp.

   

 • Einar Tommelstad
  torsdag 26 mai 2011 klokken 8.11

  Fornavn og etternavn i ulike kolonner er satt på ønskelisten.

 • Dagfinn Øksenholt
  onsdag 25 mai 2011 klokken 22.38

  Ønsker at fornavn og etternavn splittes slik at fornavn/mellomnavn i kolonne A og etternavn i kolonne B. Da vil xls-fila enkelt kunne benyttes for import i bla eTiming.

   

 • Einar Tommelstad
  onsdag 25 mai 2011 klokken 18.16

  Og som ikke-innlogget er det svært enkelt å kopiere fra weblistene og selv lime inn i et regneark...

 • Jo Inge Fjellstad
  onsdag 25 mai 2011 klokken 15.51

  To mulige tolkninger av spørsmålet her, og Einar dekker tilfellet der arrangør ønsker å få ut oversikt i Excel for sitt arrangement.

  Hvis man derimot ønsker å få ut en oversikt til Excel over påmeldte fra egen klubb til andres arrangementer, så er også det mulig: Klikk "Klubben", "Arrangementsdeltakere" og "Opprett rapport". Jeg er dog usikker hvilken rolle man må ha for denne tilgangen, men antakelig må man være påmelder eller administrator.

 • Einar Tommelstad
  onsdag 25 mai 2011 klokken 8.57

  Eksport av påmeldinger til excel kan gjøres fra "Påmeldingsoversikt". Du må ha rolle som arrangementsansvarlig i arrangørklubben.

 • Ronny Moan
  tirsdag 24 mai 2011 klokken 23.37

   

  Er det mulig å få til funksjonalitet for eksport av påmeldingslister (f.eks. alle påmeldte fra en klubb i et arrangement) til excel? Ser det ligger slik eksportmulighet av selve terminlista, men ikke påmeldingslista.

Annonser

IOF Eventor