Norsk Orientering

Innlegg i Feilsøking > Jaktstart, feil med resulater opplastet i Eventor

 • Jon Arve U Engebakken
  søndag 6 juli 2014 klokken 22.58

  Har gått gjennom løperdatabasen i etiming. Det var en del løpere som ikke hadde startnr disse ble gitt startnummer i tillegg ble statusen til alle postene rettet slik at det ikke står "I" i statusfeltet i listefanen på noen.

  Etter dette ble det orden på resultatene i klassene med løpere med feilaktig "ikke startet" rettet.

  Opplasting av resultater enkeltdag feiler fortsatt når IOF 3.0 (ikke xml som skrevet nedenfor) er haket av. Opplastingen går greit når IOF ikke er haket av.

 • Jon Arve U Engebakken
  søndag 6 juli 2014 klokken 16.25

  Har lastet opp resultatene fra jaktstart til Eventor. Alle klasser er Ok bortsett fra to der alle deltakerne blir merket med ikke startet. Flerdagersresultatet er også lastet og der har tidene i de to klassene blitt beregnet.

  I forbindelse med opplastingen fra Etiming gikk det greit å laste opp flerdagersresultatet direkte fra Etiming, mens for enkeltdagene måtte merket ved Xml 3.0 hakes vekk for å få lastet opp resultatene.

Annonser

IOF Eventor