Norwegian Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: Eventor -

Kan en bytte navn og dato for et arrangement etter at søknadsfristen er utløpt?
Etter at kretsen har tildelt dato (godkjent arrangementet) er det kun kretsens arrangementsansvarlig som kan endre dette.

Back

Advertisements

IOF Eventor