Norwegian Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: Eventor -

Har kretsen en spesiell pålogging for å kunne utføre sine oppgaver i Eventor?
Nei, det er kun personlig pålogging i Eventor. Kretsrepresentanter får tildelt rollen som "Arrangementsansvarlig" for sin krets. Hvis en har flere roller, f eks i både klubb og krets, kan en bytte mellom disse rollene når en er logget inn i Eventor.

Back

Advertisements

IOF Eventor