Norsk Orientering

Sammendrag av deltakerundersøkelse, Blodslitet 2016

Tilbake

Gjennomsnittsverdi for alle spørsmål

Gruppe Snitt Antall
Alle 3,81 44
-16 år 2,81 3
21-34 år 3,05 2
35-54 år 3,87 21
55- år 3,99 18
Kvinner 3,33 6
Menn 3,87 38
Utøvere 3,82 42
Ikke utøvere 3,50 2
 • Spørsmål 1

  Hvordan var informasjonen om løpet på internett (hjemmeide, innbydelse, nyheter m.m.) ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  34 %
  48 %
  9 %
  5 %
  2 %
  2 %
  4,09 44
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  24 %
  52 %
  14 %
  5 %
  5 %
  3,86 21
  55- år
  56 %
  39 %
  6 %
  4,50 18
  Kvinner
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,17 6
  Menn
  37 %
  50 %
  8 %
  3 %
  3 %
  4,24 38
  Utøvere
  36 %
  48 %
  10 %
  5 %
  2 %
  4,17 42
  Ikke utøvere
  50 %
  50 %
  2,50 2
 • Spørsmål 2

  Hvordan var veibeskrivelse og merking til løpet ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  9 %
  32 %
  11 %
  16 %
  23 %
  9 %
  2,88 44
  -16 år
  33 %
  67 %
  1,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  1,50 2
  35-54 år
  10 %
  33 %
  10 %
  10 %
  19 %
  19 %
  3,06 21
  55- år
  11 %
  39 %
  11 %
  22 %
  17 %
  3,06 18
  Kvinner
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  17 %
  2,80 6
  Menn
  11 %
  32 %
  11 %
  16 %
  24 %
  8 %
  2,89 38
  Utøvere
  10 %
  33 %
  10 %
  17 %
  24 %
  7 %
  2,87 42
  Ikke utøvere
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Spørsmål 3

  Hvordan var parkeringen (organisering, avstand, barnevognvennlig)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  18 %
  50 %
  20 %
  7 %
  5 %
  3,83 44
  -16 år
  33 %
  67 %
  2,67 3
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  19 %
  57 %
  14 %
  10 %
  4,05 21
  55- år
  22 %
  50 %
  22 %
  6 %
  3,89 18
  Kvinner
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,40 6
  Menn
  21 %
  50 %
  21 %
  5 %
  3 %
  3,89 38
  Utøvere
  19 %
  50 %
  21 %
  7 %
  2 %
  3,83 42
  Ikke utøvere
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Spørsmål 4

  Hvordan var arenaen planlagt (skilting m.m.)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  14 %
  43 %
  25 %
  14 %
  2 %
  2 %
  3,53 44
  -16 år
  33 %
  67 %
  2,33 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  35-54 år
  14 %
  52 %
  19 %
  5 %
  5 %
  5 %
  3,70 21
  55- år
  17 %
  44 %
  28 %
  11 %
  3,67 18
  Kvinner
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,20 6
  Menn
  16 %
  45 %
  24 %
  13 %
  3 %
  3,58 38
  Utøvere
  14 %
  43 %
  26 %
  14 %
  2 %
  3,52 42
  Ikke utøvere
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Spørsmål 5

  Hvordan vil du bedømme løypene ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  25 %
  41 %
  16 %
  5 %
  9 %
  5 %
  3,71 44
  -16 år
  33 %
  67 %
  2,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  19 %
  48 %
  10 %
  10 %
  5 %
  10 %
  3,74 21
  55- år
  39 %
  33 %
  22 %
  6 %
  4,00 18
  Kvinner
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  2,60 6
  Menn
  29 %
  42 %
  16 %
  5 %
  5 %
  3 %
  3,86 38
  Utøvere
  26 %
  40 %
  17 %
  5 %
  10 %
  2 %
  3,71 42
  Ikke utøvere
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Spørsmål 6

  Hvordan vil du bedømme kartet?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  20 %
  39 %
  16 %
  11 %
  7 %
  7 %
  3,59 44
  -16 år
  100 %
  2,00 3
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  10 %
  43 %
  24 %
  5 %
  5 %
  14 %
  3,56 21
  55- år
  39 %
  33 %
  11 %
  6 %
  11 %
  3,83 18
  Kvinner
  17 %
  17 %
  17 %
  33 %
  17 %
  3,20 6
  Menn
  21 %
  42 %
  16 %
  8 %
  8 %
  5 %
  3,64 38
  Utøvere
  21 %
  40 %
  14 %
  12 %
  7 %
  5 %
  3,60 42
  Ikke utøvere
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Spørsmål 7

  Hvordan vil du bedømme terrenget?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  32 %
  57 %
  7 %
  5 %
  4,26 44
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  57 %
  10 %
  4,37 21
  55- år
  28 %
  56 %
  17 %
  4,11 18
  Kvinner
  17 %
  67 %
  17 %
  4,20 6
  Menn
  34 %
  55 %
  8 %
  3 %
  4,27 38
  Utøvere
  31 %
  60 %
  7 %
  2 %
  4,24 42
  Ikke utøvere
  50 %
  50 %
  5,00 2
 • Spørsmål 8

  Hva synes du om løpets servicefunksjoner (salg, speaker, dusj, toaletter m.m.)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  23 %
  34 %
  25 %
  5 %
  2 %
  11 %
  3,79 44
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,33 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  19 %
  43 %
  29 %
  10 %
  3,89 21
  55- år
  33 %
  22 %
  22 %
  6 %
  17 %
  4,00 18
  Kvinner
  17 %
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,40 6
  Menn
  24 %
  37 %
  24 %
  3 %
  3 %
  11 %
  3,85 38
  Utøvere
  21 %
  36 %
  26 %
  5 %
  2 %
  10 %
  3,76 42
  Ikke utøvere
  50 %
  50 %
  5,00 2
 • Spørsmål 9

  Hvordan opplevde du klassetilbudet

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  43 %
  39 %
  9 %
  2 %
  7 %
  4,32 44
  -16 år
  100 %
  4,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  35-54 år
  52 %
  38 %
  5 %
  5 %
  4,50 21
  55- år
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  4,38 18
  Kvinner
  83 %
  17 %
  4,00 6
  Menn
  50 %
  32 %
  11 %
  3 %
  5 %
  4,36 38
  Utøvere
  45 %
  40 %
  10 %
  2 %
  2 %
  4,32 42
  Ikke utøvere
  100 %
  2
 • Spørsmål 10

  Hvordan var resultatservicen på arena?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  20 %
  34 %
  30 %
  2 %
  14 %
  3,84 44
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  35-54 år
  19 %
  33 %
  29 %
  19 %
  3,88 21
  55- år
  28 %
  33 %
  28 %
  11 %
  4,00 18
  Kvinner
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,80 6
  Menn
  21 %
  34 %
  29 %
  3 %
  13 %
  3,85 38
  Utøvere
  21 %
  36 %
  29 %
  2 %
  12 %
  3,86 42
  Ikke utøvere
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Spørsmål 11

  Hvordan var resultatservicen på internett? (hvis løpet hadde lagt opp til dette)

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  34 %
  27 %
  9 %
  5 %
  5 %
  20 %
  4,03 44
  -16 år
  33 %
  67 %
  2,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  35-54 år
  24 %
  38 %
  10 %
  10 %
  19 %
  3,82 21
  55- år
  56 %
  22 %
  6 %
  17 %
  4,60 18
  Kvinner
  33 %
  17 %
  17 %
  33 %
  2,75 6
  Menn
  39 %
  26 %
  11 %
  3 %
  3 %
  18 %
  4,19 38
  Utøvere
  33 %
  29 %
  10 %
  5 %
  2 %
  21 %
  4,09 42
  Ikke utøvere
  50 %
  50 %
  3,00 2

Annonser

IOF Eventor