Norsk Orientering

Sammendrag av deltakerundersøkelse, Norsk o-festival - mellom

Tilbake

Gjennomsnittsverdi for alle spørsmål

Gruppe Snitt Antall
Alle 3,76 32
17-20 år 3,85 3
21-34 år 3,72 4
35-54 år 3,86 11
55- år 3,68 14
Kvinner 3,56 4
Menn 3,79 28
Utøvere 3,80 31
Ikke utøvere 2,64 1
 • Spørsmål 1

  Hvordan var informasjonen om løpet på internett (hjemmeide, innbydelse, nyheter m.m.) ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  41 %
  50 %
  9 %
  4,31 32
  17-20 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  35-54 år
  27 %
  73 %
  4,27 11
  55- år
  50 %
  36 %
  14 %
  4,36 14
  Kvinner
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Menn
  43 %
  50 %
  7 %
  4,36 28
  Utøvere
  42 %
  48 %
  10 %
  4,32 31
  Ikke utøvere
  100 %
  4,00 1
 • Spørsmål 2

  Hvordan var veibeskrivelse og merking til løpet ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  28 %
  31 %
  28 %
  9 %
  3 %
  3,72 32
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 4
  35-54 år
  18 %
  45 %
  27 %
  9 %
  3,73 11
  55- år
  29 %
  29 %
  21 %
  14 %
  7 %
  3,57 14
  Kvinner
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Menn
  25 %
  29 %
  32 %
  11 %
  4 %
  3,61 28
  Utøvere
  29 %
  32 %
  29 %
  6 %
  3 %
  3,77 31
  Ikke utøvere
  100 %
  2,00 1
 • Spørsmål 3

  Hvordan var parkeringen (organisering, avstand, barnevognvennlig)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  25 %
  59 %
  9 %
  6 %
  4,17 32
  17-20 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  18 %
  45 %
  18 %
  18 %
  4,00 11
  55- år
  29 %
  64 %
  7 %
  4,21 14
  Kvinner
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  Menn
  25 %
  61 %
  11 %
  4 %
  4,15 28
  Utøvere
  26 %
  58 %
  10 %
  6 %
  4,17 31
  Ikke utøvere
  100 %
  4,00 1
 • Spørsmål 4

  Hvordan var arenaen planlagt (skilting m.m.)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  34 %
  59 %
  6 %
  4,28 32
  17-20 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  55- år
  21 %
  71 %
  7 %
  4,14 14
  Kvinner
  100 %
  4,00 4
  Menn
  39 %
  54 %
  7 %
  4,32 28
  Utøvere
  35 %
  58 %
  6 %
  4,29 31
  Ikke utøvere
  100 %
  4,00 1
 • Spørsmål 5

  Hvordan vil du bedømme løypene ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  9 %
  22 %
  16 %
  25 %
  28 %
  2,59 32
  17-20 år
  100 %
  2,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,50 4
  35-54 år
  18 %
  18 %
  18 %
  27 %
  18 %
  2,91 11
  55- år
  7 %
  21 %
  21 %
  14 %
  36 %
  2,50 14
  Kvinner
  50 %
  25 %
  25 %
  2,75 4
  Menn
  11 %
  18 %
  18 %
  25 %
  29 %
  2,57 28
  Utøvere
  10 %
  23 %
  16 %
  26 %
  26 %
  2,65 31
  Ikke utøvere
  100 %
  1,00 1
 • Spørsmål 6

  Hvordan vil du bedømme kartet?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  13 %
  19 %
  25 %
  22 %
  22 %
  2,78 32
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  2,75 4
  35-54 år
  9 %
  36 %
  18 %
  18 %
  18 %
  3,00 11
  55- år
  14 %
  36 %
  29 %
  21 %
  2,57 14
  Kvinner
  25 %
  75 %
  1,50 4
  Menn
  14 %
  21 %
  25 %
  25 %
  14 %
  2,96 28
  Utøvere
  13 %
  19 %
  26 %
  19 %
  23 %
  2,81 31
  Ikke utøvere
  100 %
  2,00 1
 • Spørsmål 7

  Hvordan vil du bedømme terrenget?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  9 %
  25 %
  16 %
  25 %
  25 %
  2,69 32
  17-20 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  25 %
  25 %
  50 %
  2,00 4
  35-54 år
  9 %
  36 %
  9 %
  36 %
  9 %
  3,00 11
  55- år
  21 %
  29 %
  21 %
  29 %
  2,43 14
  Kvinner
  25 %
  25 %
  50 %
  2,00 4
  Menn
  11 %
  25 %
  18 %
  25 %
  21 %
  2,79 28
  Utøvere
  10 %
  26 %
  16 %
  26 %
  23 %
  2,74 31
  Ikke utøvere
  100 %
  1,00 1
 • Spørsmål 8

  Hva synes du om løpets servicefunksjoner (salg, speaker, dusj, toaletter m.m.)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  31 %
  53 %
  6 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,10 32
  17-20 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  36 %
  45 %
  9 %
  9 %
  4,00 11
  55- år
  29 %
  50 %
  7 %
  7 %
  7 %
  4,08 14
  Kvinner
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Menn
  32 %
  50 %
  7 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4,07 28
  Utøvere
  32 %
  55 %
  6 %
  3 %
  3 %
  4,17 31
  Ikke utøvere
  100 %
  2,00 1
 • Spørsmål 9

  Hvordan opplevde du klassetilbudet

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  63 %
  38 %
  4,63 32
  17-20 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  45 %
  55 %
  4,45 11
  55- år
  71 %
  29 %
  4,71 14
  Kvinner
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Menn
  61 %
  39 %
  4,61 28
  Utøvere
  65 %
  35 %
  4,65 31
  Ikke utøvere
  100 %
  4,00 1
 • Spørsmål 10

  Hvordan var resultatservicen på arena?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  31 %
  41 %
  16 %
  6 %
  6 %
  4,03 32
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 4
  35-54 år
  45 %
  36 %
  18 %
  4,27 11
  55- år
  14 %
  57 %
  14 %
  7 %
  7 %
  3,85 14
  Kvinner
  75 %
  25 %
  3,75 4
  Menn
  36 %
  36 %
  14 %
  7 %
  7 %
  4,08 28
  Utøvere
  32 %
  42 %
  16 %
  3 %
  6 %
  4,10 31
  Ikke utøvere
  100 %
  2,00 1
 • Spørsmål 11

  Hvordan var resultatservicen på internett? (hvis løpet hadde lagt opp til dette)

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  44 %
  31 %
  16 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,13 32
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  35-54 år
  55 %
  36 %
  9 %
  4,45 11
  55- år
  43 %
  29 %
  14 %
  7 %
  7 %
  4,08 14
  Kvinner
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  Menn
  46 %
  32 %
  14 %
  4 %
  4 %
  4,22 28
  Utøvere
  45 %
  32 %
  13 %
  3 %
  3 %
  3 %
  4,17 31
  Ikke utøvere
  100 %
  3,00 1

Annonser

IOF Eventor