Norsk Orientering

Spørsmål og svar

Kategori: Eventor - Teknisk

Er det noen forskjell på bruk av API mellom testserveren og produksjonsserveren?
Det fungerer likt, men på testserver brukes http, og på produksjonsserver brukes https.

Tilbake

Annonser

IOF Eventor