Norsk Orientering

Aktivitet: Webinar Tilskudd til mangfolds og inkluderingstiltak

Påmeldingen er stengt.

Aktivitet Webinar Tilskudd til mangfolds og inkluderingstiltak
Arrangør Norges Orienteringsforbund
Informasjon

Vi inviterer til informasjonswebinar 26. januar 2023 for å informere om tiskuddsordningen: Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Det skal deles ut 100 milioner i 2023 i tilskuddsordningen som går til frivillige lag og foreninger.

Webinaret er for både de som var på forrige webinar og nye som er nysgjerrige på ordningen

For nye, som ikke var med sist webinar møtes kl. 19:30

  • 19:30-20:00: Kort om søknadsordningen og dens målgrupper

Felles for alle: 20:00-21:00 

  • Diskusjon rundt hvilke søknader som kan være gode å sende ut for klubb, krets og NOF sentralt
  • Mulighet for samordning av søknader fra NOF sentralt

Webinaret er for alle klubber, kretser og medlemmer i Norsk Orientering

Alle påmeldte deltagere vil få lenke til Teams ca. kl. 15:00 samme dag som webinaret. Sjekk derfor at din e-post er riktig når du melder deg på. 

 

Påmeldingsfrist torsdag 26 januar 2023 klokken 14.00
Starttid torsdag 26 januar 2023 klokken 19.30
Kontaktperson Lone Brochmann
Antall påmeldinger 10

Påmeldinger

Navn Navn
Vegard Ølstad Dalberg Bækkelagets SK
Christian Frøyd Sogndal IL
Eskil Sande Gullord Mjøs-O
Bernt Hellerud Konnerud IL
Lene Kinneberg Norges Orienteringsforbund
Tone Bleken Rud Vang OL
Solveig Sørlien Stenberg Vang OL
Gro Teodorsen Frol IL
Sigmund Vister Indre Østfold OK
Håvard Wedege Østfold

Annonser

IOF Eventor