Norsk Orientering

Aktivitet: Fagsamling med tema klubbutvikling

Påmeldingen er stengt.

Aktivitet Fagsamling med tema klubbutvikling
Arrangør Sogn og Fjordane
Informasjon

Klubbene skal bli enda bedre sammen!
I Sogn og Fjordane Orienteringskrins er vi stolte av hva vi får til i klubbene våre – men vi vil bli enda bedre.

I samarbeid med Norges Orienteringsforbund v/ klubbveileder Lene Kinneberg innbyr o-krinsen til fagsamling med tema klubbutvikling.
Målgruppe for samlinga: Ledere og medlemmer i o-gruppene (14 år+) med interesse for klubbutvikling relatert til rekruttering av barn, unge og voksne og tilrettelegging for o-aktivitet.

TID: Sundag 6. mars 2022 kl. 09.00 -12.15.
STAD: Skei Servicenter bensinstasjonen på Skei, eige møterom i 1. etasje i bankbygget.

Fagsamlinga avsluttas med lunsj kl.12.15. Frå 13.00 blir det krinsting i SFOK (jf. eiga innkalling)

Hovedfokus vil være: Rekruttering og frivillig arbeid i orientering. Korleis få fleire til å bli med og halde fram med o-sporten?
• Tilrettelegging for lavterskel o-aktivitet barn, unge og familier
• Klubbenes arbeid for økt rekruttering og aktivitet
• Hva skaper motivasjon og engasjement
• Informasjon om aktiviteter, kurs og nytt materiell
I løpet av fagsamlingen skal vi:
• Finne ut hva som fungerer godt og hva folk er fornøyde med
• Høre hva o-gruppene / medlemmene tenker kan bli enda bedre
• Få frem ideer og forslag til hva o-gruppene kan gjøre - utviklingsbehov
• Gjøre prioriteringer av tiltak
• Lage en enkel plan for hvordan vi kan få til det vi ønsker

Det legges opp til at alle som kommer deltar aktivt. Felles innledning, oppsummering og gruppearbeid underveis.

Gratis deltaking (inkludert lunsj)

Påmelding Innan 27.02. på eventor

Det vil vere inspirerande og nyttig om fleire deltar frå dei ulike o-gruppene.

Vi ønsker hver og en hjertelig velkommen på samlinga!

Påmeldingsfrist torsdag 3 mars 2022 klokken 23.02
Starttid søndag 6 mars 2022 klokken 9.00
Kontaktperson Christian Frøyd
Antall påmeldinger 11

Påmeldinger

Navn Navn
Ivar Bergset IL Veten
Anna-Karin Clarin Sogndal IL
Gøril Fristad Askvoll og Holmedal IL
Christian Frøyd Sogn og Fjordane
Jan Magne Herstad IL Tambarskjelvar
Anja Hole Førde IL
Knut Even Hole Førde IL
Ingvild Lien Molland Sogndal IL
Jakob Kalvig Skogan Sogndal IL
Anne Marie Svarstad Markane IL
Kristin Heimlid Øiestad IL Veten

Annonser

IOF Eventor