Norsk Orientering

Sammendrag av deltakerundersøkelse, Blodslitet 2017

Tilbake

Gjennomsnittsverdi for alle spørsmål

Gruppe Snitt Antall
Alle 4,04 29
-16 år 3,73 3
21-34 år 4,36 2
35-54 år 4,03 10
55- år 4,06 14
Kvinner 3,58 3
Menn 4,09 26
Utøvere 4,08 26
Ikke utøvere 3,69 3
 • Spørsmål 1

  Hvordan var informasjonen om løpet på internett (hjemmeide, innbydelse, nyheter m.m.) ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  48 %
  31 %
  21 %
  4,28 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  50 %
  10 %
  40 %
  4,10 10
  55- år
  57 %
  36 %
  7 %
  4,50 14
  Kvinner
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Menn
  54 %
  27 %
  19 %
  4,35 26
  Utøvere
  50 %
  31 %
  19 %
  4,31 26
  Ikke utøvere
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
 • Spørsmål 2

  Hvordan var veibeskrivelse og merking til løpet ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  31 %
  48 %
  17 %
  3 %
  4,07 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  30 %
  60 %
  10 %
  4,20 10
  55- år
  36 %
  43 %
  21 %
  4,14 14
  Kvinner
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Menn
  35 %
  50 %
  15 %
  4,19 26
  Utøvere
  27 %
  54 %
  15 %
  4 %
  4,04 26
  Ikke utøvere
  67 %
  33 %
  4,33 3
 • Spørsmål 3

  Hvordan var parkeringen (organisering, avstand, barnevognvennlig)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  17 %
  52 %
  24 %
  7 %
  3,79 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  10 %
  60 %
  20 %
  10 %
  3,70 10
  55- år
  21 %
  43 %
  29 %
  7 %
  3,79 14
  Kvinner
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Menn
  15 %
  54 %
  23 %
  8 %
  3,77 26
  Utøvere
  19 %
  54 %
  19 %
  8 %
  3,85 26
  Ikke utøvere
  33 %
  67 %
  3,33 3
 • Spørsmål 4

  Hvordan var arenaen planlagt (skilting m.m.)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  7 %
  34 %
  45 %
  14 %
  3,34 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  40 %
  60 %
  3,40 10
  55- år
  7 %
  29 %
  43 %
  21 %
  3,21 14
  Kvinner
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Menn
  8 %
  35 %
  46 %
  12 %
  3,38 26
  Utøvere
  8 %
  35 %
  46 %
  12 %
  3,38 26
  Ikke utøvere
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
 • Spørsmål 5

  Hvordan vil du bedømme løypene ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  34 %
  34 %
  14 %
  7 %
  10 %
  3,76 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  40 %
  30 %
  10 %
  20 %
  3,70 10
  55- år
  36 %
  29 %
  21 %
  7 %
  7 %
  3,79 14
  Kvinner
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Menn
  38 %
  31 %
  15 %
  4 %
  12 %
  3,81 26
  Utøvere
  38 %
  35 %
  12 %
  8 %
  8 %
  3,88 26
  Ikke utøvere
  33 %
  33 %
  33 %
  2,67 3
 • Spørsmål 6

  Hvordan vil du bedømme kartet?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  48 %
  45 %
  7 %
  4,41 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 10
  55- år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 14
  Kvinner
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Menn
  50 %
  42 %
  8 %
  4,42 26
  Utøvere
  54 %
  42 %
  4 %
  4,50 26
  Ikke utøvere
  67 %
  33 %
  3,67 3
 • Spørsmål 7

  Hvordan vil du bedømme terrenget?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  24 %
  52 %
  17 %
  7 %
  3,93 29
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  30 %
  60 %
  10 %
  4,20 10
  55- år
  14 %
  43 %
  29 %
  14 %
  3,57 14
  Kvinner
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Menn
  19 %
  54 %
  19 %
  8 %
  3,85 26
  Utøvere
  27 %
  50 %
  15 %
  8 %
  3,96 26
  Ikke utøvere
  67 %
  33 %
  3,67 3
 • Spørsmål 8

  Hva synes du om løpets servicefunksjoner (salg, speaker, dusj, toaletter m.m.)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  28 %
  31 %
  24 %
  7 %
  3 %
  7 %
  3,78 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  20 %
  30 %
  20 %
  10 %
  10 %
  10 %
  3,44 10
  55- år
  29 %
  36 %
  29 %
  7 %
  4,00 14
  Kvinner
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Menn
  31 %
  31 %
  23 %
  4 %
  4 %
  8 %
  3,88 26
  Utøvere
  27 %
  31 %
  23 %
  8 %
  4 %
  8 %
  3,75 26
  Ikke utøvere
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
 • Spørsmål 9

  Hvordan opplevde du klassetilbudet

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  59 %
  31 %
  10 %
  4,48 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  55- år
  79 %
  14 %
  7 %
  4,71 14
  Kvinner
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Menn
  65 %
  27 %
  8 %
  4,58 26
  Utøvere
  62 %
  31 %
  8 %
  4,54 26
  Ikke utøvere
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
 • Spørsmål 10

  Hvordan var resultatservicen på arena?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  28 %
  52 %
  3 %
  7 %
  10 %
  4,12 29
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  20 %
  50 %
  30 %
  4,29 10
  55- år
  36 %
  50 %
  7 %
  7 %
  4,14 14
  Kvinner
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Menn
  31 %
  50 %
  4 %
  4 %
  12 %
  4,22 26
  Utøvere
  27 %
  54 %
  4 %
  4 %
  12 %
  4,17 26
  Ikke utøvere
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
 • Spørsmål 11

  Hvordan var resultatservicen på internett? (hvis løpet hadde lagt opp til dette)

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  52 %
  28 %
  3 %
  3 %
  14 %
  4,48 29
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  50 %
  30 %
  20 %
  4,63 10
  55- år
  57 %
  21 %
  7 %
  14 %
  4,58 14
  Kvinner
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Menn
  58 %
  23 %
  4 %
  15 %
  4,64 26
  Utøvere
  54 %
  27 %
  4 %
  4 %
  12 %
  4,48 26
  Ikke utøvere
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3

Annonser

IOF Eventor