Norsk Orientering

Sammendrag av deltakerundersøkelse, Norwegian Spring - Vårspretten

Tilbake

Gjennomsnittsverdi for alle spørsmål

Gruppe Snitt Antall
Alle 3,83 18
-16 år 3,64 1
35-54 år 3,81 12
55- år 3,92 5
Kvinner 3,73 2
Menn 3,85 16
Utøvere 3,83 18
 • Spørsmål 1

  Hvordan var informasjonen om løpet på internett (hjemmeide, innbydelse, nyheter m.m.) ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  28 %
  61 %
  11 %
  4,17 18
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  25 %
  58 %
  17 %
  4,08 12
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinner
  100 %
  4,00 2
  Menn
  31 %
  56 %
  13 %
  4,19 16
  Utøvere
  28 %
  61 %
  11 %
  4,17 18
 • Spørsmål 2

  Hvordan var veibeskrivelse og merking til løpet ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  56 %
  28 %
  17 %
  4,39 18
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 12
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinner
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Menn
  56 %
  25 %
  19 %
  4,38 16
  Utøvere
  56 %
  28 %
  17 %
  4,39 18
 • Spørsmål 3

  Hvordan var parkeringen (organisering, avstand, barnevognvennlig)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  11 %
  33 %
  44 %
  11 %
  3,33 18
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  8 %
  42 %
  42 %
  8 %
  3,42 12
  55- år
  20 %
  60 %
  20 %
  2,80 5
  Kvinner
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Menn
  6 %
  38 %
  44 %
  13 %
  3,25 16
  Utøvere
  11 %
  33 %
  44 %
  11 %
  3,33 18
 • Spørsmål 4

  Hvordan var arenaen planlagt (skilting m.m.)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  11 %
  50 %
  39 %
  3,72 18
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  8 %
  50 %
  42 %
  3,67 12
  55- år
  20 %
  40 %
  40 %
  3,80 5
  Kvinner
  100 %
  4,00 2
  Menn
  13 %
  44 %
  44 %
  3,69 16
  Utøvere
  11 %
  50 %
  39 %
  3,72 18
 • Spørsmål 5

  Hvordan vil du bedømme løypene ?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  28 %
  50 %
  6 %
  11 %
  6 %
  3,83 18
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  8 %
  17 %
  3,83 12
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinner
  50 %
  50 %
  2,50 2
  Menn
  31 %
  50 %
  6 %
  13 %
  4,00 16
  Utøvere
  28 %
  50 %
  6 %
  11 %
  6 %
  3,83 18
 • Spørsmål 6

  Hvordan vil du bedømme kartet?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  17 %
  61 %
  22 %
  3,94 18
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  17 %
  58 %
  25 %
  3,92 12
  55- år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Kvinner
  100 %
  4,00 2
  Menn
  19 %
  56 %
  25 %
  3,94 16
  Utøvere
  17 %
  61 %
  22 %
  3,94 18
 • Spørsmål 7

  Hvordan vil du bedømme terrenget?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  6 %
  56 %
  28 %
  6 %
  6 %
  3,50 18
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  8 %
  58 %
  17 %
  8 %
  8 %
  3,50 12
  55- år
  60 %
  40 %
  3,60 5
  Kvinner
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Menn
  6 %
  56 %
  25 %
  6 %
  6 %
  3,50 16
  Utøvere
  6 %
  56 %
  28 %
  6 %
  6 %
  3,50 18
 • Spørsmål 8

  Hva synes du om løpets servicefunksjoner (salg, speaker, dusj, toaletter m.m.)?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  6 %
  44 %
  33 %
  6 %
  6 %
  6 %
  3,41 18
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  8 %
  50 %
  25 %
  8 %
  8 %
  3,64 12
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  3,00 5
  Kvinner
  100 %
  3,00 2
  Menn
  6 %
  50 %
  25 %
  6 %
  6 %
  6 %
  3,47 16
  Utøvere
  6 %
  44 %
  33 %
  6 %
  6 %
  6 %
  3,41 18
 • Spørsmål 9

  Hvordan opplevde du klassetilbudet

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  39 %
  50 %
  6 %
  6 %
  4,22 18
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  33 %
  58 %
  8 %
  4,17 12
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinner
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Menn
  44 %
  50 %
  6 %
  4,31 16
  Utøvere
  39 %
  50 %
  6 %
  6 %
  4,22 18
 • Spørsmål 10

  Hvordan var resultatservicen på arena?

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  17 %
  33 %
  22 %
  6 %
  22 %
  3,79 18
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  17 %
  33 %
  25 %
  25 %
  3,89 12
  55- år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
  Kvinner
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Menn
  19 %
  31 %
  19 %
  6 %
  25 %
  3,83 16
  Utøvere
  17 %
  33 %
  22 %
  6 %
  22 %
  3,79 18
 • Spørsmål 11

  Hvordan var resultatservicen på internett? (hvis løpet hadde lagt opp til dette)

  Gruppe
  Meget bra
  Bra
  Godkjent
  Dårlig
  Meget dårlig
  Ingen oppfatning
  Snitt Antall
  Alle
  28 %
  22 %
  22 %
  11 %
  17 %
  3,80 18
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  17 %
  25 %
  25 %
  17 %
  17 %
  3,50 12
  55- år
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  4,25 5
  Kvinner
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Menn
  25 %
  19 %
  25 %
  13 %
  19 %
  3,69 16
  Utøvere
  28 %
  22 %
  22 %
  11 %
  17 %
  3,80 18

Annonser

IOF Eventor