KM natt 2016
Strekktider
-15.04.2016
Plass
Navn
Klasse
Tid
AOPEN-2
1
Ove Haugvaldstad
47:55
 04:55=  10:19=  15:02=  21:48=  23:29=  32:23=  36:08=  38:36=  40:37=  44:11=  47:15=  47:55= 
 04:55=  05:24=  04:43=  06:46=  01:41=  08:54=  03:45=  02:28=  02:01=  03:34=  03:04=  00:40= 
303
 00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00= 
2
Arne Henrik Hovden
48:34
 03:40-  10:49+  15:30+  21:17-  22:58-  30:19-  34:52-  37:49-  40:46+  44:38+  47:46+  48:34+ 
 03:40-  07:09+  04:41-  05:47-  01:41=  07:21-  04:33+  02:57+  02:57+  03:52+  03:08+  00:48+ 
331
 01:15-  01:45&  00:02-  00:59-  00:00=  01:33-  00:48#  00:29#  00:56&  00:18+  00:04+  00:08# 
Beste strekktid for klassen
   03:40   05:24   04:41   05:47   01:41   07:21   03:45   02:28   02:01   03:34   03:04   00:40
= Som klassevinner ,   - raskere,     + senere,   # 10% tap,    & 25% tap,  @ 100% tap.
BOPEN-4
1
Erik Bohne
45:15
 02:29=  08:20=  13:40=  21:17=  27:15=  32:33=  41:20=  44:45=  45:15= 
 02:29=  05:51=  05:20=  07:37=  05:58=  05:18=  08:47=  03:25=  00:30= 
368
 00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00= 
Beste strekktid for klassen
   02:29   05:51   05:20   07:37   05:58   05:18   08:47   03:25   00:30
= Som klassevinner ,   - raskere,     + senere,   # 10% tap,    & 25% tap,  @ 100% tap.
COPEN
1
Geir Arne Isdahl
36:52
 03:53=  06:44=  15:10=  18:11=  28:18=  30:27=  35:55=  36:52= 
 03:53=  02:51=  08:26=  03:01=  10:07=  02:09=  05:28=  00:57= 
72
 00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00= 
2
Eirun Husby Nordstad
41:04
 04:15+  08:21+  16:29+  19:23+  29:23+  33:08+  40:12+  41:04+ 
 04:15+  04:06+  08:08-  02:54-  10:00-  03:45+  07:04+  00:52- 
368
 00:22+  01:15&  00:18-  00:07-  00:07-  01:36&  01:36&  00:05- 
3
Halvor L. Aga
44:40
 07:03+  14:41+  23:06+  26:08+  36:14+  38:18+  43:52+  44:40+ 
 07:03+  07:38+  08:25-  03:02+  10:06-  02:04-  05:34+  00:48- 
72
 03:10&  04:47@  00:01-  00:01+  00:01-  00:05-  00:06+  00:09- 
4
Jørgen Skram Isdahl
44:42
 07:05+  14:37+  23:06+  26:11+  36:16+  38:23+  43:56+  44:42+ 
 07:05+  07:32+  08:29+  03:05+  10:05-  02:07-  05:33+  00:46- 
72
 03:12&  04:41@  00:03+  00:04+  00:02-  00:02-  00:05+  00:11- 
5
Oddvar de Fine
 1:03:19
 06:16+  12:18+  21:46+  26:39+  51:48+  55:30+  62:12+  63:19+ 
 06:16+  06:02+  09:28+  04:53+  25:09+  03:42+  06:42+  01:07+ 
72
 02:23&  03:11@  01:02#  01:52&  15:02@  01:33&  01:14#  00:10# 
6
Oda Volden de Fine
 1:03:20
 06:15+  12:14+  21:46+  26:38+  51:48+  55:31+  62:11+  63:20+ 
 06:15+  05:59+  09:32+  04:52+  25:10+  03:43+  06:40+  01:09+ 
72
 02:22&  03:08@  01:06#  01:51&  15:03@  01:34&  01:12#  00:12# 
Beste strekktid for klassen
   03:53   02:51   08:08   02:54   10:00   02:04   05:28   00:46
= Som klassevinner ,   - raskere,     + senere,   # 10% tap,    & 25% tap,  @ 100% tap.
D1518(16)
1
Janne Tjørhom Aasheim
39:45
 02:22=  09:07=  14:55=  16:48=  22:36=  30:37=  35:25=  39:08=  39:45= 
 02:22=  06:45=  05:48=  01:53=  05:48=  08:01=  04:48=  03:43=  00:37= 
88
 00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00= 
Side:1
17.04.2016 09:04:42
Plass
Navn
Tid
Klasse
2
Tora Aasheim Nymark
44:40
 02:39+  10:24+  16:21+  18:45+  26:37+  34:39+  39:18+  43:53+  44:40+ 
 02:39+  07:45+  05:57+  02:24+  07:52+  08:02+  04:39-  04:35+  00:47+ 
347
 00:17#  01:00#  00:09+  00:31&  02:04&  00:01+  00:09-  00:52#  00:10& 
Beste strekktid for klassen
   02:22   06:45   05:48   01:53   05:48   08:01   04:39   03:43   00:37
= Som klassevinner ,   - raskere,     + senere,   # 10% tap,    & 25% tap,  @ 100% tap.
D19(17)
1
Christiane Trösse
44:03
 03:54=  09:03=  13:29=  19:29=  21:08=  28:26=  32:05=  34:39=  36:32=  40:16=  43:21=  44:03= 
 03:54=  05:09=  04:26=  06:00=  01:39=  07:18=  03:39=  02:34=  01:53=  03:44=  03:05=  00:42= 
368
 00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00= 
2
Ingvild Paulsen Vie
45:39
 03:49-  09:12+  14:16+  20:36+  22:10+  29:48+  33:36+  35:59+  37:35+  41:46+  44:58+  45:39+ 
 03:49-  05:23+  05:04+  06:20+  01:34-  07:38+  03:48+  02:23-  01:36-  04:11+  03:12+  00:41- 
109
 00:05-  00:14+  00:38#  00:20+  00:05-  00:20+  00:09+  00:11-  00:17-  00:27#  00:07+  00:01- 
3
Marie Line Furland
47:59
 05:02+  10:27+  15:14+  21:46+  23:27+  31:05+  36:12+  38:39+  40:17+  44:26+  47:16+  47:59+ 
 05:02+  05:25+  04:47+  06:32+  01:41+  07:38+  05:07+  02:27-  01:38-  04:09+  02:50-  00:43+ 
303
 01:08&  00:16+  00:21+  00:32+  00:02+  00:20+  01:28&  00:07-  00:15-  00:25#  00:15-  00:01+ 
4
Hannah Malmei
49:21
 03:57+  13:25+  17:53+  23:46+  25:17+  32:05+  36:42+  39:58+  42:16+  46:08+  48:47+  49:21+ 
 03:57+  09:28+  04:28+  05:53-  01:31-  06:48-  04:37+  03:16+  02:18+  03:52+  02:39-  00:34- 
303
 00:03+  04:19&  00:02+  00:07-  00:08-  00:30-  00:58&  00:42&  00:25#  00:08+  00:26-  00:08- 
5
Ida Johanne Aadland
50:40
 05:15+  10:23+  15:20+  22:09+  23:49+  31:38+  36:01+  38:56+  40:49+  46:27+  50:02+  50:40+ 
 05:15+  05:08-  04:57+  06:49+  01:40+  07:49+  04:23+  02:55+  01:53=  05:38+  03:35+  00:38- 
299
 01:21&  00:01-  00:31#  00:49#  00:01+  00:31+  00:44#  00:21#  00:00=  01:54&  00:30#  00:04- 
6
Sunniva Omdal
51:59
 03:47-  09:37+  14:44+  21:20+  23:07+  31:15+  36:01+  40:07+  43:39+  47:57+  51:21+  51:59+ 
 03:47-  05:50+  05:07+  06:36+  01:47+  08:08+  04:46+  04:06+  03:32+  04:18+  03:24+  00:38- 
303
 00:07-  00:41#  00:41#  00:36#  00:08+  00:50#  01:07&  01:32&  01:39&  00:34#  00:19#  00:04- 
7
Tonje Aasheim Nymark
 1:00:09
 08:28+  13:57+  18:38+  25:08+  26:45+  34:25+  41:04+  49:06+  51:31+  55:48+  59:29+  60:09+ 
 08:28+  05:29+  04:41+  06:30+  01:37-  07:40+  06:39+  08:02+  02:25+  04:17+  03:41+  00:40- 
29
 04:34@  00:20+  00:15+  00:30+  00:02-  00:22+  03:00&  05:28@  00:32&  00:33#  00:36#  00:02- 
8
Kristina Voll
 1:00:30
 10:16+  15:50+  21:05+  28:14+  29:58+  38:53+  43:55+  47:25+  50:08+  55:13+  59:48+  60:30+ 
 10:16+  05:34+  05:15+  07:09+  01:44+  08:55+  05:02+  03:30+  02:43+  05:05+  04:35+  00:42= 
109
 06:22@  00:25+  00:49#  01:09#  00:05+  01:37#  01:23&  00:56&  00:50&  01:21&  01:30&  00:00= 
9
Tove Aasheim
 1:08:35
 05:06+  12:33+  18:56+  27:49+  30:28+  42:15+  47:53+  53:32+  56:20+  63:14+  67:36+  68:35+ 
 05:06+  07:27+  06:23+  08:53+  02:39+  11:47+  05:38+  05:39+  02:48+  06:54+  04:22+  00:59+ 
29
 01:12&  02:18&  01:57&  02:53&  01:00&  04:29&  01:59&  03:05@  00:55&  03:10&  01:17&  00:17& 
Beste strekktid for klassen
   03:47   05:08   04:26   05:53   01:31   06:48   03:39   02:23   01:36   03:44   02:39   00:34
= Som klassevinner ,   - raskere,     + senere,   # 10% tap,    & 25% tap,  @ 100% tap.
H1518(16)
1
Knut Kyrkjebø
34:36
 01:53=  03:51=  07:31=  11:32=  12:56=  17:50=  21:57=  25:57=  28:39=  31:32=  34:09=  34:36= 
 01:53=  01:58=  03:40=  04:01=  01:24=  04:54=  04:07=  04:00=  02:42=  02:53=  02:37=  00:27= 
347
 00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00= 
2
Stian Rykkje
36:24
 03:04+  05:19+  10:13+  14:17+  15:40+  19:39+  23:17+  25:50-  29:16+  32:41+  35:51+  36:24+ 
 03:04+  02:15+  04:54+  04:04+  01:23-  03:59-  03:38-  02:33-  03:26+  03:25+  03:10+  00:33+ 
331
 01:11&  00:17#  01:14&  00:03+  00:01-  00:55-  00:29-  01:27-  00:44&  00:32#  00:33#  00:06# 
3
Kristian Rykkje
38:14
 01:44-  03:57+  08:00+  13:22+  14:46+  17:54+  25:26+  27:52+  31:17+  34:52+  37:41+  38:14+ 
 01:44-  02:13+  04:03+  05:22+  01:24=  03:08-  07:32+  02:26-  03:25+  03:35+  02:49+  00:33+ 
368
 00:09-  00:15#  00:23#  01:21&  00:00=  01:46-  03:25&  01:34-  00:43&  00:42#  00:12+  00:06# 
4
Mathias Rosenlund
38:47
 01:51-  04:17+  08:18+  13:02+  14:35+  19:41+  24:43+  28:18+  30:53+  34:55+  38:11+  38:47+ 
 01:51-  02:26+  04:01+  04:44+  01:33+  05:06+  05:02+  03:35-  02:35-  04:02+  03:16+  00:36+ 
368
 00:02-  00:28#  00:21+  00:43#  00:09#  00:12+  00:55#  00:25-  00:07-  01:09&  00:39#  00:09& 
Side:2
17.04.2016 09:04:42
Plass
Navn
Tid
Klasse
5
Johan Christie Ørke
41:48
 04:16+  08:01+  11:42+  16:23+  22:05+  25:44+  30:06+  32:59+  35:40+  38:49+  41:18+  41:48+ 
 04:16+  03:45+  03:41+  04:41+  05:42+  03:39-  04:22+  02:53-  02:41-  03:09+  02:29-  00:30+ 
324
 02:23@  01:47&  00:01+  00:40#  04:18@  01:15-  00:15+  01:07-  00:01-  00:16+  00:08-  00:03# 
6
Kristian Fredrik Thomassen
49:23
 04:32+  08:51+  14:00+  19:07+  20:47+  28:22+  34:50+  37:53+  40:52+  45:28+  48:46+  49:23+ 
 04:32+  04:19+  05:09+  05:07+  01:40+  07:35+  06:28+  03:03-  02:59+  04:36+  03:18+  00:37+ 
368
 02:39@  02:21@  01:29&  01:06&  00:16#  02:41&  02:21&  00:57-  00:17#  01:43&  00:41&  00:10& 
Beste strekktid for klassen
   01:44   01:58   03:40   04:01   01:23   03:08   03:38   02:26   02:35   02:53   02:29   00:27
= Som klassevinner ,   - raskere,     + senere,   # 10% tap,    & 25% tap,  @ 100% tap.
H19(17)
1
Alan Cherry
43:35
 05:54=  08:31=  13:14=  17:45=  22:02=  24:37=  27:13=  28:12=  31:10=  34:01=  35:39=  39:47=  43:02=  43:35= 
 05:54=  02:37=  04:43=  04:31=  04:17=  02:35=  02:36=  00:59=  02:58=  02:51=  01:38=  04:08=  03:15=  00:33= 
368
 00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00=  00:00= 
2
Jonathan Albon
45:37
 07:56+  15:17+  30:14+  33:13+  45:03+  45:37+ 
 07:56+  07:21+  14:57+  02:59-  11:50+  00:34- 
368
 02:02&  04:44@  10:14@  01:32-  07:33@  02:01- 
3
Bjarthe Westerheim
46:56
 05:50-  08:50+  13:59+  18:45+  23:01+  25:23+  28:10+  29:06+  31:34+  35:17+  37:16+  42:11+  46:21+  46:56+ 
 05:50-  03:00+  05:09+  04:46+  04:16-  02:22-  02:47+  00:56-  02:28-  03:43+  01:59+  04:55+  04:10+  00:35+ 
331
 00:04-  00:23#  00:26+  00:15+  00:01-  00:13-  00:11+  00:03-  00:30-  00:52&  00:21#  00:47#  00:55&  00:02+ 
4
Per Harald Havnen Johansen
47:44
 05:47-  08:57+  14:23+  20:58+  25:29+  28:05+  31:00+  31:53+  34:36+  37:07+  38:57+  43:19+  47:12+  47:44+ 
 05:47-  03:10+  05:26+  06:35+  04:31+  02:36+  02:55+  00:53-  02:43-  02:31-  01:50+  04:22+  03:53+  00:32- 
368
 00:07-  00:33#  00:43#  02:04&  00:14+  00:01+  00:19#  00:06-  00:15-  00:20-  00:12#  00:14+  00:38#  00:01- 
5
Vyacheslav Mukhidinov
49:41
 06:51+  09:44+  15:16+  20:28+  25:08+  27:59+  31:32+  32:32+  36:09+  39:01+  41:12+  45:27+  49:06+  49:41+ 
 06:51+  02:53+  05:32+  05:12+  04:40+  02:51+  03:33+  01:00+  03:37+  02:52+  02:11+  04:15+  03:39+  00:35+ 
368
 00:57#  00:16#  00:49#  00:41#  00:23+  00:16#  00:57&  00:01+  00:39#  00:01+  00:33&  00:07+  00:24#  00:02+ 
6
Jan Kocbach
49:45
 06:37+  09:58+  15:51+  20:52+  25:46+  28:22+  31:20+  32:21+  35:15+  38:31+  40:18+  45:21+  49:11+  49:45+ 
 06:37+  03:21+  05:53+  05:01+  04:54+  02:36+  02:58+  01:01+  02:54-  03:16+  01:47+  05:03+  03:50+  00:34+ 
69
 00:43#  00:44&  01:10#  00:30#  00:37#  00:01+  00:22#  00:02+  00:04-  00:25#  00:09+  00:55#  00:35#  00:01+ 
7
Oskar Røen
50:20
 06:17+  09:29+  14:46+  19:33+  24:03+  26:53+  29:33+  30:33+  35:11+  38:23+  40:35+  45:27+  49:48+  50:20+ 
 06:17+  03:12+  05:17+  04:47+  04:30+  02:50+  02:40+  01:00+  04:38+  03:12+  02:12+  04:52+  04:21+  00:32- 
368
 00:23+  00:35#  00:34#  00:16+  00:13+  00:15+  00:04+  00:01+  01:40&  00:21#  00:34&  00:44#  01:06&  00:01- 
8
Andreas G. Polden
52:57
 07:26+  10:21+  15:55+  20:32+  25:24+  28:01+  30:40+  34:33+  38:24+  41:34+  43:38+  48:21+  52:20+  52:57+ 
 07:26+  02:55+  05:34+  04:37+  04:52+  02:37+  02:39+  03:53+  03:51+  03:10+  02:04+  04:43+  03:59+  00:37+ 
141
 01:32&  00:18#  00:51#  00:06+  00:35#  00:02+  00:03+  02:54@  00:53&  00:19#  00:26&  00:35#  00:44#  00:04# 
9
Per Arne Aadland
55:56
 07:38+  11:01+  17:17+  23:35+  28:37+  31:39+  34:39+  36:01+  39:16+  43:16+  45:45+  51:01+  55:19+  55:56+ 
 07:38+  03:23+  06:16+  06:18+  05:02+  03:02+  03:00+  01:22+  03:15+  04:00+  02:29+  05:16+  04:18+  00:37+ 
299
 01:44&  00:46&  01:33&  01:47&  00:45#  00:27#  00:24#  00:23&  00:17+  01:09&  00:51&  01:08&  01:03&  00:04# 
10
Arild Aasheim
56:19
 06:31+  10:08+  16:00+  21:18+  26:14+  28:58+  32:12+  36:10+  40:17+  43:49+  45:51+  51:25+  55:35+  56:19+ 
 06:31+  03:37+  05:52+  05:18+  04:56+  02:44+  03:14+  03:58+  04:07+  03:32+  02:02+  05:34+  04:10+  00:44+ 
88
 00:37#  01:00&  01:09#  00:47#  00:39#  00:09+  00:38#  02:59@  01:09&  00:41#  00:24#  01:26&  00:55&  00:11& 
11
Øyvind Johannessen
56:20
 07:49+  11:59+  17:50+  24:15+  29:13+  32:31+  35:33+  36:39+  40:41+  44:14+  46:30+  51:44+  55:41+  56:20+ 
 07:49+  04:10+  05:51+  06:25+  04:58+  03:18+  03:02+  01:06+  04:02+  03:33+  02:16+  05:14+  03:57+  00:39+ 
141
 01:55&  01:33&  01:08#  01:54&  00:41#  00:43&  00:26#  00:07#  01:04&  00:42#  00:38&  01:06&  00:42#  00:06# 
12
Tore Nymark
57:47
 07:40+  11:11+  17:14+  24:34+  30:02+  33:22+  36:42+  38:07+  41:36+  45:13+  47:42+  53:05+  57:15+  57:47+ 
 07:40+  03:31+  06:03+  07:20+  05:28+  03:20+  03:20+  01:25+  03:29+  03:37+  02:29+  05:23+  04:10+  00:32- 
29
 01:46&  00:54&  01:20&  02:49&  01:11&  00:45&  00:44&  00:26&  00:31#  00:46&  00:51&  01:15&  00:55&  00:01- 
13
Ørjan Svaland Aas
57:58
 07:15+  12:01+  18:38+  24:41+  30:47+  34:05+  38:11+  39:08+  41:37+  45:18+  47:21+  52:52+  57:14+  57:58+ 
 07:15+  04:46+  06:37+  06:03+  06:06+  03:18+  04:06+  00:57-  02:29-  03:41+  02:03+  05:31+  04:22+  00:44+ 
368
 01:21#  02:09&  01:54&  01:32&  01:49&  00:43&  01:30&  00:02-  00:29-  00:50&  00:25&  01:23&  01:07&  00:11& 
14
Ronny Rykkje
58:00
 09:11+  14:01+  19:46+  26:04+  31:06+  34:22+  37:22+  38:30+  42:34+  46:04+  48:23+  53:35+  57:23+  58:00+ 
 09:11+  04:50+  05:45+  06:18+  05:02+  03:16+  03:00+  01:08+  04:04+  03:30+  02:19+  05:12+  03:48+  00:37+ 
368
 03:17&  02:13&  01:02#  01:47&  00:45#  00:41&  00:24#  00:09#  01:06&  00:39#  00:41&  01:04&  00:33#  00:04# 
15
Jon Magne Svendsbøe
58:12
 06:36+  10:10+  16:27+  22:34+  27:54+  31:01+  35:18+  36:30+  40:01+  44:37+  46:51+  53:22+  57:37+  58:12+ 
 06:36+  03:34+  06:17+  06:07+  05:20+  03:07+  04:17+  01:12+  03:31+  04:36+  02:14+  06:31+  04:15+  00:35+ 
377
 00:42#  00:57&  01:34&  01:36&  01:03#  00:32#  01:41&  00:13#  00:33#  01:45&  00:36&  02:23&  01:00&  00:02+ 
Side:3
17.04.2016 09:04:42
Plass
Navn
Tid
Klasse
16
Johannes Djupesland
 1:01:04
 08:34+  12:56+  19:43+  26:25+  32:22+  36:03+  39:26+  40:35+  44:36+  48:11+  50:27+  56:01+  60:30+  61:04+ 
 08:34+  04:22+  06:47+  06:42+  05:57+  03:41+  03:23+  01:09+  04:01+  03:35+  02:16+  05:34+  04:29+  00:34+ 
109
 02:40&  01:45&  02:04&  02:11&  01:40&  01:06&  00:47&  00:10#  01:03&  00:44&  00:38&  01:26&  01:14&  00:01+ 
17
Per Ivar Stokland
 1:01:18
 08:39+  12:45+  18:59+  25:39+  31:01+  34:25+  38:13+  39:32+  43:32+  47:44+  50:15+  56:37+  60:47+  61:18+ 
 08:39+  04:06+  06:14+  06:40+  05:22+  03:24+  03:48+  01:19+  04:00+  04:12+  02:31+  06:22+  04:10+  00:31- 
88
 02:45&  01:29&  01:31&  02:09&  01:05&  00:49&  01:12&  00:20&  01:02&  01:21&  00:53&  02:14&  00:55&  00:02- 
18
Helge Tiger Haugland
 1:05:03
 09:01+  13:27+  20:40+  27:35+  33:15+  36:49+  40:29+  41:39+  45:42+  49:33+  53:02+  59:14+  64:15+  65:03+ 
 09:01+  04:26+  07:13+  06:55+  05:40+  03:34+  03:40+  01:10+  04:03+  03:51+  03:29+  06:12+  05:01+  00:48+ 
368
 03:07&  01:49&  02:30&  02:24&  01:23&  00:59&  01:04&  00:11#  01:05&  01:00&  01:51@  02:04&  01:46&  00:15& 
19
Gernot Doppelhofer
 1:18:54
 08:29+  14:42+  21:50+  29:53+  36:52+  44:39+  49:34+  50:42+  57:38+  63:31+  67:06+  73:20+  78:17+  78:54+ 
 08:29+  06:13+  07:08+  08:03+  06:59+  07:47+  04:55+  01:08+  06:56+  05:53+  03:35+  06:14+  04:57+  00:37+ 
368
 02:35&  03:36@  02:25&  03:32&  02:42&  05:12@  02:19&  00:09#  03:58@  03:02@  01:57@  02:06&  01:42&  00:04# 
20
Kjetil Damm
 1:20:24
 11:22+  14:43+  21:21+  30:36+  37:07+  41:00+  46:26+  47:46+  52:27+  58:16+  62:09+  75:29+  79:50+  80:24+ 
 11:22+  03:21+  06:38+  09:15+  06:31+  03:53+  05:26+  01:20+  04:41+  05:49+  03:53+  13:20+  04:21+  00:34+ 
347
 05:28&  00:44&  01:55&  04:44@  02:14&  01:18&  02:50@  00:21&  01:43&  02:58@  02:15@  09:12@  01:06&  00:01+ 
21
Kim-Andrè Kjenes Haugland
 1:22:21
 12:21+  16:26+  23:17+  32:38+  39:04+  42:54+  48:22+  49:43+  54:24+  60:13+  64:05+  77:25+  81:48+  82:21+ 
 12:21+  04:05+  06:51+  09:21+  06:26+  03:50+  05:28+  01:21+  04:41+  05:49+  03:52+  13:20+  04:23+  00:33= 
368
 06:27@  01:28&  02:08&  04:50@  02:09&  01:15&  02:52@  00:22&  01:43&  02:58@  02:14@  09:12@  01:08&  00:00= 
22
Alf Inge Lindtner
 2:17:25
 19:03+  26:18+  40:16+  53:22+  65:11+  72:00+  79:51+  82:33+  91:36+ 100:38+ 109:23+ 123:42+ 135:56+ 137:25+ 
 19:03+  07:15+  13:58+  13:06+  11:49+  06:49+  07:51+  02:42+  09:03+  09:02+  08:45+  14:19+  12:14+  01:29+ 
109
 13:09@  04:38@  09:15@  08:35@  07:32@  04:14@  05:15@  01:43@  06:05@  06:11@  07:07@  10:11@  08:59@  00:56@ 
Beste strekktid for klassen
   05:47   02:37   04:43   02:59   04:16   00:34   02:36   00:53   02:28   02:31   01:38   04:08   03:15   00:31
= Som klassevinner ,   - raskere,     + senere,   # 10% tap,    & 25% tap,  @ 100% tap.
Side:4
17.04.2016 09:04:42