Strekkliste:Fjelløp i Lemmesmarki 23.8.2020KLASSAR

D-kort H-kort D-mell H-mell D-lang H-lang D-trim H-trimKLASSE: D-kort Løype: Kort Lengde: 0 Antall postar: 9
1 Siren Greve , 01.09.53 Brikke: 211515
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 09.02 1 24.16 1 28.14 1 32.08 1 37.55 1 49.54 1 55.56 1 1.03.48 1 1.07.00 1 1.09.53 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 09.02 1 15.14 5 03.58 1 03.54 1 05.47 2 11.59 1 06.02 1 07.52 1 03.12 1 02.53 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Trude Bråten , 01.26.10 Brikke: 505877
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 17.03 5 30.08 5 34.23 4 38.41 3 44.55 3 59.43 3 1.06.28 2 1.18.36 2 1.22.32 2 1.26.10 2
avvik : 08.01+ 05.52+ 06.09+ 06.33+ 07.00+ 09.49+ 10.32+ 14.48+ 15.32+ 16.17+
Strekk: 17.03 5 13.05 1 04.15 2 04.18 3 06.14 3 14.48 2 06.45 2 12.08 5 03.56 3 03.38 3
avvik : 08.01+ 02.09- 00.17+ 00.24+ 00.27+ 02.49+ 00.43+ 04.16+ 00.44+ 00.45+
3 Hege Fjellbirkeland , 01.29.16 Brikke: 211280
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 15.10 4 28.59 4 34.35 5 40.55 5 48.34 5 1.03.48 4 1.11.35 3 1.21.17 3 1.25.25 3 1.29.16 3
avvik : 06.08+ 04.43+ 06.21+ 08.47+ 10.39+ 13.54+ 15.39+ 17.29+ 18.25+ 19.23+
Strekk: 15.10 4 13.49 2 05.36 4 06.20 5 07.39 5 15.14 3 07.47 4 09.42 3 04.08 4 03.51 5
avvik : 06.08+ 01.25- 01.38+ 02.26+ 01.52+ 03.15+ 01.45+ 01.50+ 00.56+ 00.58+
4 Berit Hegdahl , 01.32.46 Brikke: 215429
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 11.23 2 26.13 2 33.10 3 39.10 4 45.50 4 1.08.53 5 1.16.16 5 1.25.25 4 1.29.06 4 1.32.46 4
avvik : 02.21+ 01.57+ 04.56+ 07.02+ 07.55+ 18.59+ 20.20+ 21.37+ 22.06+ 22.53+
Strekk: 11.23 2 14.50 3 06.57 5 06.00 4 06.40 4 23.03 5 07.23 3 09.09 2 03.41 2 03.40 4
avvik : 02.21+ 00.24- 02.59+ 02.06+ 00.53+ 11.04+ 01.21+ 01.17+ 00.29+ 00.47+
5 Helene Nysæter , 01.34.17 Brikke: 191281
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 11.43 3 26.43 3 31.56 2 36.06 2 41.47 2 57.59 2 1.15.35 4 1.25.56 5 1.31.05 5 1.34.17 5
avvik : 02.41+ 02.27+ 03.42+ 03.58+ 03.52+ 08.05+ 19.39+ 22.08+ 24.05+ 24.24+
Strekk: 11.43 3 15.00 4 05.13 3 04.10 2 05.41 1 16.12 4 17.36 5 10.21 4 05.09 5 03.12 2
avvik : 02.41+ 00.14- 01.15+ 00.16+ 00.06- 04.13+ 11.34+ 02.29+ 01.57+ 00.19+
KLASSE: H-kort Løype: Kort Lengde: 0 Antall postar: 9
1 Trond Døskeland , 00.59.01 Brikke: 232217
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 07.21 1 18.49 1 23.18 1 26.24 1 31.42 1 41.56 1 47.26 1 53.50 1 56.24 1 59.01 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 07.21 1 11.28 1 04.29 1 03.06 1 05.18 1 10.14 1 05.30 1 06.24 1 02.34 1 02.37 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Gunnar Knudsen , 01.23.32 Brikke: 250467
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 10.51 4 23.29 2 32.23 3 36.37 3 42.28 3 57.46 2 1.04.35 2 1.16.25 2 1.20.13 2 1.23.32 2
avvik : 03.30+ 04.40+ 09.05+ 10.13+ 10.46+ 15.50+ 17.09+ 22.35+ 23.49+ 24.31+
Strekk: 10.51 4 12.38 2 08.54 7 04.14 3 05.51 2 15.18 3 06.49 4 11.50 6 03.48 6 03.19 4
avvik : 03.30+ 01.10+ 04.25+ 01.08+ 00.33+ 05.04+ 01.19+ 05.26+ 01.14+ 00.42+
3 Runar Sivertsen , 01.29.57 Brikke: 244641
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 20.39 7 39.42 7 44.17 7 48.34 7 58.03 7 1.11.19 4 1.16.59 4 1.24.06 3 1.26.59 3 1.29.57 3
avvik : 13.18+ 20.53+ 20.59+ 22.10+ 26.21+ 29.23+ 29.33+ 30.16+ 30.35+ 30.56+
Strekk: 20.39 7 19.03 6 04.35 2 04.17 4 09.29 7 13.16 2 05.40 2 07.07 2 02.53 2 02.58 2
avvik : 13.18+ 07.35+ 00.06+ 01.11+ 04.11+ 03.02+ 00.10+ 00.43+ 00.19+ 00.21+
4 Per Vikane , 01.32.05 Brikke: 221409
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 10.34 3 26.30 4 32.42 4 39.25 4 45.31 4 1.08.13 3 1.15.44 3 1.24.52 4 1.28.36 4 1.32.05 4
avvik : 03.13+ 07.41+ 09.24+ 13.01+ 13.49+ 26.17+ 28.18+ 31.02+ 32.12+ 33.04+
Strekk: 10.34 3 15.56 3 06.12 5 06.43 7 06.06 3 22.42 5 07.31 5 09.08 3 03.44 5 03.29 5
avvik : 03.13+ 04.28+ 01.43+ 03.37+ 00.48+ 12.28+ 02.01+ 02.44+ 01.10+ 00.52+
5 Jan H. Helmich Pedersen , 01.37.59 Brikke: 245575
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 12.23 5 28.39 5 34.07 5 40.27 5 49.09 5 1.12.13 5 1.21.03 5 1.30.40 5 1.33.59 5 1.37.59 5
avvik : 05.02+ 09.50+ 10.49+ 14.03+ 17.27+ 30.17+ 33.37+ 36.50+ 37.35+ 38.58+
Strekk: 12.23 5 16.16 5 05.28 4 06.20 6 08.42 6 23.04 6 08.50 6 09.37 4 03.19 3 04.00 6
avvik : 05.02+ 04.48+ 00.59+ 03.14+ 03.24+ 12.50+ 03.20+ 03.13+ 00.45+ 01.23+
6 Gunnar Bråten , 01.40.38 Brikke: 505878
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 08.43 2 24.56 3 30.05 2 33.55 2 40.41 2 1.16.59 7 1.23.46 6 1.33.54 6 1.37.26 6 1.40.38 6
avvik : 01.22+ 06.07+ 06.47+ 07.31+ 08.59+ 35.03+ 36.20+ 40.04+ 41.02+ 41.37+
Strekk: 08.43 2 16.13 4 05.09 3 03.50 2 06.46 4 36.18 7 06.47 3 10.08 5 03.32 4 03.12 3
avvik : 01.22+ 04.45+ 00.40+ 00.44+ 01.28+ 26.04+ 01.17+ 03.44+ 00.58+ 00.35+
7 Axel Ingvaldsen , 01.52.28 Brikke: 253971
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 15.49 6 35.03 6 42.06 6 48.05 6 56.37 6 1.15.54 6 1.25.49 7 1.40.26 7 1.45.55 7 1.52.28 7
avvik : 08.28+ 16.14+ 18.48+ 21.41+ 24.55+ 33.58+ 38.23+ 46.36+ 49.31+ 53.27+
Strekk: 15.49 6 19.14 7 07.03 6 05.59 5 08.32 5 19.17 4 09.55 7 14.37 7 05.29 7 06.33 7
avvik : 08.28+ 07.46+ 02.34+ 02.53+ 03.14+ 09.03+ 04.25+ 08.13+ 02.55+ 03.56+
KLASSE: D-mell Løype: Mellom Lengde: 0 Antall postar: 12
1 Mariann Schei , 01.58.19 Brikke: 222677
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 13.18 2 27.34 1 32.01 1 45.55 1 48.21 1 59.17 1 1.17.43 1 1.19.57 1 1.36.54 1 1.39.31 1 1.53.17 1 1.55.46 1 1.58.19 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 13.18 2 14.16 1 04.27 5 13.54 2 02.26 5 10.56 5 18.26 3 02.14 3 16.57 1 02.37 2 13.46 1 02.29 3 02.33 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Karianne Strømme , 02.03.01 Brikke: 235225
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 14.03 4 29.32 2 33.34 2 49.21 2 51.23 2 1.00.42 3 1.18.40 2 1.20.35 2 1.38.08 2 1.41.12 2 1.57.33 2 2.00.00 2 2.03.01 2
avvik : 00.45+ 01.58+ 01.33+ 03.26+ 03.02+ 01.25+ 00.57+ 00.38+ 01.14+ 01.41+ 04.16+ 04.14+ 04.42+
Strekk: 14.03 4 15.29 2 04.02 2 15.47 4 02.02 1 09.19 3 17.58 2 01.55 2 17.33 2 03.04 4 16.21 3 02.27 2 03.01 4
avvik : 00.45+ 01.13+ 00.25- 01.53+ 00.24- 01.37- 00.28- 00.19- 00.36+ 00.27+ 02.35+ 00.02- 00.28+
3 Rannveig Nordhagen , 02.04.57 Brikke: 237735
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 13.41 3 31.23 4 35.39 4 49.26 3 51.29 3 1.00.12 2 1.20.59 4 1.22.41 3 1.40.44 3 1.43.36 3 1.59.22 3 2.02.11 3 2.04.57 3
avvik : 00.23+ 03.49+ 03.38+ 03.31+ 03.08+ 00.55+ 03.16+ 02.44+ 03.50+ 04.05+ 06.05+ 06.25+ 06.38+
Strekk: 13.41 3 17.42 5 04.16 4 13.47 1 02.03 2 08.43 2 20.47 4 01.42 1 18.03 4 02.52 3 15.46 2 02.49 4 02.46 3
avvik : 00.23+ 03.26+ 00.11- 00.07- 00.23- 02.13- 02.21+ 00.32- 01.06+ 00.15+ 02.00+ 00.20+ 00.13+
4 Mari Fjellb. Johannesen , 02.05.08 Brikke: 192334
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 16.03 5 33.05 5 36.51 5 51.05 4 53.15 4 1.01.21 4 1.19.10 3 1.23.43 4 1.41.25 4 1.43.55 4 2.00.41 4 2.03.03 4 2.05.08 4
avvik : 02.45+ 05.31+ 04.50+ 05.10+ 04.54+ 02.04+ 01.27+ 03.46+ 04.31+ 04.24+ 07.24+ 07.17+ 06.49+
Strekk: 16.03 5 17.02 3 03.46 1 14.14 3 02.10 3 08.06 1 17.49 1 04.33 5 17.42 3 02.30 1 16.46 4 02.22 1 02.05 1
avvik : 02.45+ 02.46+ 00.41- 00.20+ 00.16- 02.50- 00.37- 02.19+ 00.45+ 00.07- 03.00+ 00.07- 00.28-
5 Lise Christensen , 02.33.36 Brikke: 205987A
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 12.57 1 30.32 3 34.41 3 1.02.03 5 1.04.17 5 1.14.36 5 1.38.33 5 1.42.48 5 2.02.54 5 2.06.15 5 2.26.54 5 2.30.07 5 2.33.36 5
avvik : 00.21- 02.58+ 02.40+ 16.08+ 15.56+ 15.19+ 20.50+ 22.51+ 26.00+ 26.44+ 33.37+ 34.21+ 35.17+
Strekk: 12.57 1 17.35 4 04.09 3 27.22 5 02.14 4 10.19 4 23.57 5 04.15 4 20.06 5 03.21 5 20.39 5 03.13 5 03.29 5
avvik : 00.21- 03.19+ 00.18- 13.28+ 00.12- 00.37- 05.31+ 02.01+ 03.09+ 00.44+ 06.53+ 00.44+ 00.56+
KLASSE: H-mell Løype: Mellom Lengde: 0 Antall postar: 12
1 Tom Eirik Eikanger , 01.32.20 Brikke: 245738
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 08.59 2 20.47 2 23.48 1 34.13 1 35.39 1 42.55 1 57.17 2 59.07 2 1.13.03 2 1.15.19 2 1.27.58 1 1.30.04 1 1.32.20 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 08.59 2 11.48 3 03.01 2 10.25 1 01.26 1 07.16 6 14.22 7 01.50 15 13.56 3 02.16 3 12.39 4 02.06 4 02.16 7
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Anders Dale , 01.32.39 Brikke: 201918
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 08.18 1 19.58 1 24.04 2 34.50 2 36.21 2 43.25 2 56.05 1 57.30 1 1.10.57 1 1.13.17 1 1.28.34 2 1.30.27 2 1.32.39 2
avvik : 00.41- 00.49- 00.16+ 00.37+ 00.42+ 00.30+ 01.12- 01.37- 02.06- 02.02- 00.36+ 00.23+ 00.19+
Strekk: 08.18 1 11.40 2 04.06 18 10.46 2 01.31 3 07.04 5 12.40 1 01.25 5 13.27 1 02.20 5 15.17 10 01.53 1 02.12 5
avvik : 00.41- 00.08- 01.05+ 00.21+ 00.05+ 00.12- 01.42- 00.25- 00.29- 00.04+ 02.38+ 00.13- 00.04-
3 Vegard Velle Sivertsen , 01.35.35 Brikke: 229520
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 10.08 5 22.20 4 25.18 4 38.16 5 40.03 5 46.44 4 1.01.04 4 1.02.24 3 1.18.25 4 1.20.30 4 1.31.41 3 1.33.42 3 1.35.35 3
avvik : 01.09+ 01.33+ 01.30+ 04.03+ 04.24+ 03.49+ 03.47+ 03.17+ 05.22+ 05.11+ 03.43+ 03.38+ 03.15+
Strekk: 10.08 5 12.12 4 02.58 1 12.58 9 01.47 8 06.41 1 14.20 5 01.20 2 16.01 10 02.05 2 11.11 1 02.01 2 01.53 1
avvik : 01.09+ 00.24+ 00.03- 02.33+ 00.21+ 00.35- 00.02- 00.30- 02.05+ 00.11- 01.28- 00.05- 00.23-
4 Øystein Botnen , 01.38.02 Brikke: 89664
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 09.15 3 20.53 3 24.17 3 35.21 3 37.33 3 44.53 3 58.32 3 1.03.06 4 1.17.13 3 1.19.10 3 1.33.29 4 1.35.40 4 1.38.02 4
avvik : 00.16+ 00.06+ 00.29+ 01.08+ 01.54+ 01.58+ 01.15+ 03.59+ 04.10+ 03.51+ 05.31+ 05.36+ 05.42+
Strekk: 09.15 3 11.38 1 03.24 6 11.04 3 02.12 15 07.20 7 13.39 2 04.34 23 14.07 5 01.57 1 14.19 8 02.11 6 02.22 9
avvik : 00.16+ 00.10- 00.23+ 00.39+ 00.46+ 00.04+ 00.43- 02.44+ 00.11+ 00.19- 01.40+ 00.05+ 00.06+
5 Oskar Heksem , 01.40.36 Brikke: 508988
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 12.03 16 25.25 10 28.50 9 42.21 9 44.48 10 51.40 9 1.06.02 7 1.07.27 7 1.21.07 6 1.24.49 6 1.36.26 5 1.38.38 5 1.40.36 5
avvik : 03.04+ 04.38+ 05.02+ 08.08+ 09.09+ 08.45+ 08.45+ 08.20+ 08.04+ 09.30+ 08.28+ 08.34+ 08.16+
Strekk: 12.03 16 13.22 8 03.25 7 13.31 14 02.27 19 06.52 3 14.22 6 01.25 4 13.40 2 03.42 19 11.37 2 02.12 7 01.58 2
avvik : 03.04+ 01.34+ 00.24+ 03.06+ 01.01+ 00.24- 00.00+ 00.25- 00.16- 01.26+ 01.02- 00.06+ 00.18-
6 Arne Johannesen , 01.42.09 Brikke: 502587
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 10.00 4 22.22 5 25.34 5 36.48 4 38.32 4 48.02 5 1.04.23 6 1.06.10 6 1.20.52 5 1.23.55 5 1.37.28 6 1.39.43 6 1.42.09 6
avvik : 01.01+ 01.35+ 01.46+ 02.35+ 02.53+ 05.07+ 07.06+ 07.03+ 07.49+ 08.36+ 09.30+ 09.39+ 09.49+
Strekk: 10.00 4 12.22 5 03.12 4 11.14 4 01.44 5 09.30 16 16.21 11 01.47 11 14.42 8 03.03 16 13.33 6 02.15 9 02.26 10
avvik : 01.01+ 00.34+ 00.11+ 00.49+ 00.18+ 02.14+ 01.59+ 00.03- 00.46+ 00.47+ 00.54+ 00.09+ 00.10+
7 Geir Heksem , 01.51.28 Brikke: 504454
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 11.05 8 25.51 12 32.14 18 49.19 20 51.38 19 58.36 17 1.12.52 11 1.14.15 10 1.28.46 7 1.31.19 7 1.47.12 7 1.49.14 7 1.51.28 7
avvik : 02.06+ 05.04+ 08.26+ 15.06+ 15.59+ 15.41+ 15.35+ 15.08+ 15.43+ 16.00+ 19.14+ 19.10+ 19.08+
Strekk: 11.05 8 14.46 17 06.23 23 17.05 21 02.19 16 06.58 4 14.16 3 01.23 3 14.31 7 02.33 7 15.53 13 02.02 3 02.14 6
avvik : 02.06+ 02.58+ 03.22+ 06.40+ 00.53+ 00.18- 00.06- 00.27- 00.35+ 00.17+ 03.14+ 00.04- 00.02-
8 Ørjan Totland , 01.55.12 Brikke: 503098
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 11.46 14 26.19 15 30.15 14 44.07 14 45.53 13 54.49 11 1.12.18 10 1.13.58 9 1.32.16 10 1.35.05 10 1.50.26 8 1.52.40 8 1.55.12 8
avvik : 02.47+ 05.32+ 06.27+ 09.54+ 10.14+ 11.54+ 15.01+ 14.51+ 19.13+ 19.46+ 22.28+ 22.36+ 22.52+
Strekk: 11.46 14 14.33 16 03.56 17 13.52 16 01.46 6 08.56 12 17.29 12 01.40 9 18.18 12 02.49 12 15.21 11 02.14 8 02.32 12
avvik : 02.47+ 02.45+ 00.55+ 03.27+ 00.20+ 01.40+ 03.07+ 00.10- 04.22+ 00.33+ 02.42+ 00.08+ 00.16+
9 Tore Juvik , 01.56.38 Brikke: 216874
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 11.16 10 24.04 7 27.38 7 42.42 10 44.32 9 53.38 10 1.09.30 8 1.13.17 8 1.32.14 9 1.35.08 11 1.51.15 9 1.53.37 9 1.56.38 9
avvik : 02.17+ 03.17+ 03.50+ 08.29+ 08.53+ 10.43+ 12.13+ 14.10+ 19.11+ 19.49+ 23.17+ 23.33+ 24.18+
Strekk: 11.16 10 12.48 6 03.34 12 15.04 19 01.50 9 09.06 13 15.52 8 03.47 22 18.57 14 02.54 13 16.07 14 02.22 11 03.01 21
avvik : 02.17+ 01.00+ 00.33+ 04.39+ 00.24+ 01.50+ 01.30+ 01.57+ 05.01+ 00.38+ 03.28+ 00.16+ 00.45+
10 Sverre Ottesen , 01.58.24 Brikke: 222676
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 13.18 19 27.36 17 32.09 17 46.00 16 48.20 16 59.22 18 1.17.45 15 1.19.31 15 1.36.59 14 1.39.40 14 1.53.22 11 1.55.46 11 1.58.24 10
avvik : 04.19+ 06.49+ 08.21+ 11.47+ 12.41+ 16.27+ 20.28+ 20.24+ 23.56+ 24.21+ 25.24+ 25.42+ 26.04+
Strekk: 13.18 19 14.18 14 04.33 20 13.51 15 02.20 18 11.02 20 18.23 14 01.46 10 17.28 11 02.41 9 13.42 7 02.24 13 02.38 13
avvik : 04.19+ 02.30+ 01.32+ 03.26+ 00.54+ 03.46+ 04.01+ 00.04- 03.32+ 00.25+ 01.03+ 00.18+ 00.22+
11 Arne Wilhelm Knudsen , 01.58.32 Brikke: 206490
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 11.30 11 25.52 13 29.41 13 44.55 15 46.41 14 55.20 13 1.11.36 9 1.15.06 11 1.33.42 12 1.36.29 12 1.53.17 10 1.55.41 10 1.58.32 11
avvik : 02.31+ 05.05+ 05.53+ 10.42+ 11.02+ 12.25+ 14.19+ 15.59+ 20.39+ 21.10+ 25.19+ 25.37+ 26.12+
Strekk: 11.30 11 14.22 15 03.49 16 15.14 20 01.46 7 08.39 11 16.16 10 03.30 21 18.36 13 02.47 11 16.48 16 02.24 12 02.51 18
avvik : 02.31+ 02.34+ 00.48+ 04.49+ 00.20+ 01.23+ 01.54+ 01.40+ 04.40+ 00.31+ 04.09+ 00.18+ 00.35+
12 Jan Steineger , 01.59.17 Brikke: 236502
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 10.41 7 26.49 16 30.21 15 43.46 12 45.49 12 57.08 16 1.15.15 12 1.17.04 13 1.36.16 13 1.39.10 13 1.53.57 12 1.56.37 12 1.59.17 12
avvik : 01.42+ 06.02+ 06.33+ 09.33+ 10.10+ 14.13+ 17.58+ 17.57+ 23.13+ 23.51+ 25.59+ 26.33+ 26.57+
Strekk: 10.41 7 16.08 19 03.32 9 13.25 12 02.03 12 11.19 21 18.07 13 01.49 14 19.12 16 02.54 14 14.47 9 02.40 15 02.40 14
avvik : 01.42+ 04.20+ 00.31+ 03.00+ 00.37+ 04.03+ 03.45+ 00.01- 05.16+ 00.38+ 02.08+ 00.34+ 00.24+
13 Magnus Strømme Lid , 02.01.35 Brikke: 197930
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 10.33 6 23.24 6 26.57 6 40.16 7 42.57 8 49.40 6 1.03.57 5 1.05.16 5 1.31.28 8 1.34.14 8 1.57.27 15 1.59.35 15 2.01.35 13
avvik : 01.34+ 02.37+ 03.09+ 06.03+ 07.18+ 06.45+ 06.40+ 06.09+ 18.25+ 18.55+ 29.29+ 29.31+ 29.15+
Strekk: 10.33 6 12.51 7 03.33 11 13.19 11 02.41 21 06.43 2 14.17 4 01.19 1 26.12 21 02.46 10 23.13 23 02.08 5 02.00 3
avvik : 01.34+ 01.03+ 00.32+ 02.54+ 01.15+ 00.33- 00.05- 00.31- 12.16+ 00.30+ 10.34+ 00.02+ 00.16-
14 Eirik Vikane , 02.01.42 Brikke: 508146
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 14.09 22 28.25 18 31.36 16 44.04 13 47.49 15 56.22 14 1.22.06 17 1.23.58 17 1.38.06 15 1.40.29 15 1.56.15 14 1.59.14 14 2.01.42 14
avvik : 05.10+ 07.38+ 07.48+ 09.51+ 12.10+ 13.27+ 24.49+ 24.51+ 25.03+ 25.10+ 28.17+ 29.10+ 29.22+
Strekk: 14.09 22 14.16 12 03.11 3 12.28 8 03.45 23 08.33 10 25.44 19 01.52 16 14.08 6 02.23 6 15.46 12 02.59 20 02.28 11
avvik : 05.10+ 02.28+ 00.10+ 02.03+ 02.19+ 01.17+ 11.22+ 00.02+ 00.12+ 00.07+ 03.07+ 00.53+ 00.12+
15 Owen Jarvis Westergård , 02.02.04 Brikke: 181850
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 11.44 13 25.32 11 28.53 10 40.12 6 41.55 6 49.43 7 1.15.30 14 1.17.17 14 1.32.27 11 1.35.05 9 1.55.47 13 1.58.40 13 2.02.04 15
avvik : 02.45+ 04.45+ 05.05+ 05.59+ 06.16+ 06.48+ 18.13+ 18.10+ 19.24+ 19.46+ 27.49+ 28.36+ 29.44+
Strekk: 11.44 13 13.48 11 03.21 5 11.19 6 01.43 4 07.48 9 25.47 20 01.47 12 15.10 9 02.38 8 20.42 22 02.53 17 03.24 22
avvik : 02.45+ 02.00+ 00.20+ 00.54+ 00.17+ 00.32+ 11.25+ 00.03- 01.14+ 00.22+ 08.03+ 00.47+ 01.08+
16 Jørgen Rokne Dahle , 02.03.15 Brikke: 222570
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 14.32 23 29.50 20 33.31 19 46.59 17 49.18 17 57.05 15 1.18.29 16 1.20.28 16 1.40.29 16 1.45.04 16 1.58.29 16 2.01.06 16 2.03.15 16
avvik : 05.33+ 09.03+ 09.43+ 12.46+ 13.39+ 14.10+ 21.12+ 21.21+ 27.26+ 29.45+ 30.31+ 31.02+ 30.55+
Strekk: 14.32 23 15.18 18 03.41 14 13.28 13 02.19 17 07.47 8 21.24 16 01.59 18 20.01 19 04.35 22 13.25 5 02.37 14 02.09 4
avvik : 05.33+ 03.30+ 00.40+ 03.03+ 00.53+ 00.31+ 07.02+ 00.09+ 06.05+ 02.19+ 00.46+ 00.31+ 00.07-
17 Kjetil Dyrvik , 02.06.29 Brikke: 250470
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 11.05 9 24.51 8 28.34 8 40.19 8 42.12 7 51.29 8 1.31.07 20 1.33.05 20 1.47.06 18 1.49.22 18 2.01.52 17 2.04.12 17 2.06.29 17
avvik : 02.06+ 04.04+ 04.46+ 06.06+ 06.33+ 08.34+ 33.50+ 33.58+ 34.03+ 34.03+ 33.54+ 34.08+ 34.09+
Strekk: 11.05 9 13.46 10 03.43 15 11.45 7 01.53 10 09.17 14 39.38 23 01.58 17 14.01 4 02.16 4 12.30 3 02.20 10 02.17 8
avvik : 02.06+ 01.58+ 00.42+ 01.20+ 00.27+ 02.01+ 25.16+ 00.08+ 00.05+ 00.00+ 00.09- 00.14+ 00.01+
18 Svein Linga , 02.09.12 Brikke: 181793
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 12.15 17 29.39 19 34.34 21 48.49 19 50.52 18 1.00.26 19 1.22.36 19 1.24.25 19 1.43.49 17 1.46.46 17 2.03.22 18 2.06.12 18 2.09.12 18
avvik : 03.16+ 08.52+ 10.46+ 14.36+ 15.13+ 17.31+ 25.19+ 25.18+ 30.46+ 31.27+ 35.24+ 36.08+ 36.52+
Strekk: 12.15 17 17.24 20 04.55 22 14.15 18 02.03 11 09.34 17 22.10 17 01.49 13 19.24 18 02.57 15 16.36 15 02.50 16 03.00 20
avvik : 03.16+ 05.36+ 01.54+ 03.50+ 00.37+ 02.18+ 07.48+ 00.01- 05.28+ 00.41+ 03.57+ 00.44+ 00.44+
19 Jon Erik D. Ervik , 02.21.46 Brikke: 186016
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 11.54 15 26.12 14 29.39 12 42.51 11 44.59 11 54.52 12 1.15.21 13 1.16.48 12 1.53.41 20 1.57.29 20 2.16.10 19 2.19.04 19 2.21.46 19
avvik : 02.55+ 05.25+ 05.51+ 08.38+ 09.20+ 11.57+ 18.04+ 17.41+ 40.38+ 42.10+ 48.12+ 49.00+ 49.26+
Strekk: 11.54 15 14.18 13 03.27 8 13.12 10 02.08 14 09.53 18 20.29 15 01.27 6 36.53 23 03.48 21 18.41 18 02.54 18 02.42 15
avvik : 02.55+ 02.30+ 00.26+ 02.47+ 00.42+ 02.37+ 06.07+ 00.23- 22.57+ 01.32+ 06.02+ 00.48+ 00.26+
20 Lars Andreas Een , 02.23.11 Brikke: 180810
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 12.30 18 30.06 21 34.16 20 48.29 18 51.42 20 1.05.58 20 1.31.56 21 1.33.28 21 1.52.30 19 1.56.13 19 2.16.35 20 2.20.14 20 2.23.11 20
avvik : 03.31+ 09.19+ 10.28+ 14.16+ 16.03+ 23.03+ 34.39+ 34.21+ 39.27+ 40.54+ 48.37+ 50.10+ 50.51+
Strekk: 12.30 18 17.36 21 04.10 19 14.13 17 03.13 22 14.16 23 25.58 21 01.32 7 19.02 15 03.43 20 20.22 21 03.39 23 02.57 19
avvik : 03.31+ 05.48+ 01.09+ 03.48+ 01.47+ 07.00+ 11.36+ 00.18- 05.06+ 01.27+ 07.43+ 01.33+ 00.41+
21 Harald Valen , 02.31.07 Brikke: 78351
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 13.21 20 40.56 22 44.28 22 55.43 21 57.12 21 1.06.33 21 1.22.34 18 1.24.13 18 1.59.29 21 2.05.17 21 2.25.23 21 2.28.19 21 2.31.07 21
avvik : 04.22+ 20.09+ 20.40+ 21.30+ 21.33+ 23.38+ 25.17+ 25.06+ 46.26+ 49.58+ 57.25+ 58.15+ 58.47+
Strekk: 13.21 20 27.35 22 03.32 10 11.15 5 01.29 2 09.21 15 16.01 9 01.39 8 35.16 22 05.48 23 20.06 20 02.56 19 02.48 17
avvik : 04.22+ 15.47+ 00.31+ 00.50+ 00.03+ 02.05+ 01.39+ 00.11- 21.20+ 03.32+ 07.27+ 00.50+ 00.32+
22 Leif Gunnar Hovden , 02.36.05 Brikke: 91423
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 13.29 21 43.05 23 47.43 23 1.05.15 22 1.07.52 22 1.19.18 22 1.41.35 22 1.43.54 22 2.05.48 22 2.09.23 22 2.28.54 22 2.32.14 22 2.36.05 22
avvik : 04.30+ 22.18+ 23.55+ 31.02+ 32.13+ 36.23+ 44.18+ 44.47+ 52.45+ 54.04+ 01.00.56+ 01.02.10+ 01.03.45+
Strekk: 13.29 21 29.36 23 04.38 21 17.32 22 02.37 20 11.26 22 22.17 18 02.19 19 21.54 20 03.35 18 19.31 19 03.20 21 03.51 23
avvik : 04.30+ 17.48+ 01.37+ 07.07+ 01.11+ 04.10+ 07.55+ 00.29+ 07.58+ 01.19+ 06.52+ 01.14+ 01.35+
23 Gernot Doppelhofer , 02.58.22 Brikke: 192629
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 11.33 12 25.15 9 28.54 11 1.25.12 23 1.27.16 23 1.38.10 23 2.08.12 23 2.11.40 23 2.30.52 23 2.34.00 23 2.52.09 23 2.55.38 23 2.58.22 23
avvik : 02.34+ 04.28+ 05.06+ 50.59+ 51.37+ 55.15+ 01.10.55+ 01.12.33+ 01.17.49+ 01.18.41+ 01.24.11+ 01.25.34+ 01.26.02+
Strekk: 11.33 12 13.42 9 03.39 13 56.18 23 02.04 13 10.54 19 30.02 22 03.28 20 19.12 17 03.08 17 18.09 17 03.29 22 02.44 16
avvik : 02.34+ 01.54+ 00.38+ 45.53+ 00.38+ 03.38+ 15.40+ 01.38+ 05.16+ 00.52+ 05.30+ 01.23+ 00.28+
KLASSE: D-lang Løype: Lang Lengde: 0 Antall postar: 15
1 Ragne Elise Berre , 02.46.25 Brikke: 180710
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl. Post: 15 Pl.Mål
Tid : 11.49 1 21.55 1 44.24 1 50.49 1 1.05.58 1 1.19.27 1 1.22.52 1 1.34.54 1 1.54.16 1 1.55.40 1 2.04.01 1 2.18.07 1 2.22.28 1 2.37.06 1 2.43.42 1 2.46.25 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 11.49 1 10.06 1 22.29 1 06.25 1 15.09 1 13.29 1 03.25 1 12.02 1 19.22 1 01.24 1 08.21 1 14.06 1 04.21 1 14.38 1 06.36 1 02.43 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
KLASSE: H-lang Løype: Lang Lengde: 0 Antall postar: 15
1 Magne Knudsen , 01.47.30 Brikke: 207802
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl. Post: 15 Pl.Mål
Tid : 07.52 1 16.06 1 28.51 1 30.38 1 40.19 1 50.48 1 52.17 1 58.58 1 1.13.32 1 1.14.39 1 1.20.29 1 1.28.50 1 1.31.26 1 1.41.22 1 1.45.22 1 1.47.30 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 07.52 1 08.14 1 12.45 1 01.47 1 09.41 1 10.29 1 01.29 1 06.41 1 14.34 1 01.07 1 05.50 1 08.21 1 02.36 2 09.56 2 04.00 2 02.08 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Anders Tønnessen Rød , 02.07.14 Brikke: 501408
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl. Post: 15 Pl.Mål
Tid : 08.44 2 17.38 2 32.15 2 34.03 2 45.20 2 1.08.39 2 1.10.11 2 1.17.11 2 1.32.11 2 1.33.22 2 1.39.28 2 1.49.56 2 1.52.02 2 2.01.29 2 2.05.17 2 2.07.14 2
avvik : 00.52+ 01.32+ 03.24+ 03.25+ 05.01+ 17.51+ 17.54+ 18.13+ 18.39+ 18.43+ 18.59+ 21.06+ 20.36+ 20.07+ 19.55+ 19.44+
Strekk: 08.44 2 08.54 2 14.37 2 01.48 2 11.17 2 23.19 3 01.32 2 07.00 2 15.00 2 01.11 2 06.06 2 10.28 2 02.06 1 09.27 1 03.48 1 01.57 1
avvik : 00.52+ 00.40+ 01.52+ 00.01+ 01.36+ 12.50+ 00.03+ 00.19+ 00.26+ 00.04+ 00.16+ 02.07+ 00.30- 00.29- 00.12- 00.11-
3 Bjørn Johannessen Field , 02.41.37 Brikke: 91151
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl. Post: 15 Pl.Mål
Tid : 11.07 3 25.37 3 45.26 3 47.18 3 1.02.28 3 1.18.54 3 1.20.49 3 1.29.33 3 1.51.36 3 1.53.21 3 2.00.47 3 2.14.02 3 2.19.09 3 2.32.26 3 2.38.57 3 2.41.37 3
avvik : 03.15+ 09.31+ 16.35+ 16.40+ 22.09+ 28.06+ 28.32+ 30.35+ 38.04+ 38.42+ 40.18+ 45.12+ 47.43+ 51.04+ 53.35+ 54.07+
Strekk: 11.07 3 14.30 3 19.49 3 01.52 3 15.10 3 16.26 2 01.55 3 08.44 3 22.03 3 01.45 3 07.26 3 13.15 3 05.07 3 13.17 3 06.31 3 02.40 3
avvik : 03.15+ 06.16+ 07.04+ 00.05+ 05.29+ 05.57+ 00.26+ 02.03+ 07.29+ 00.38+ 01.36+ 04.54+ 02.31+ 03.21+ 02.31+ 00.32+
KLASSE: D-trim Løype: Trim Lengde: 0 Antall postar: 7
1 Liv Rørlien , 01.20.40 Brikke: 213509
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl.Mål
Tid : 44.48 2 52.38 1 58.40 1 1.03.15 1 1.09.58 1 1.15.42 1 1.18.55 1 1.20.40 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 44.48 2 07.50 2 06.02 3 04.35 1 06.43 2 05.44 2 03.13 2 01.45 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Tone Handegård , 01.33.44 Brikke: 213635
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl.Mål
Tid : 57.55 3 1.05.43 2 1.11.31 3 1.16.07 2 1.23.04 3 1.28.28 2 1.31.59 2 1.33.44 2
avvik : 13.07+ 13.05+ 12.51+ 12.52+ 13.06+ 12.46+ 13.04+ 13.04+
Strekk: 57.55 3 07.48 1 05.48 2 04.36 2 06.57 3 05.24 1 03.31 3 01.45 2
avvik : 13.07+ 00.02- 00.14- 00.01+ 00.14+ 00.20- 00.18+ 00.00+
3 Ragna Oline Doppehofer E , 01.35.19 Brikke: 213270
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl.Mål
Tid : 21.40 1 1.06.45 3 1.10.50 2 1.16.39 3 1.22.59 2 1.30.23 3 1.33.30 3 1.35.19 3
avvik : 23.08- 14.07+ 12.10+ 13.24+ 13.01+ 14.41+ 14.35+ 14.39+
Strekk: 21.40 1 45.05 3 04.05 1 05.49 3 06.20 1 07.24 3 03.07 1 01.49 3
avvik : 23.08- 37.15+ 01.57- 01.14+ 00.23- 01.40+ 00.06- 00.04+
KLASSE: H-trim Løype: Trim Lengde: 0 Antall postar: 7
1 Jan Holdhus , 00.48.05 Brikke: 221244
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl.Mål
Tid : 07.19 1 15.07 1 20.02 1 23.57 1 37.43 1 42.35 1 46.06 1 48.05 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 07.19 1 07.48 1 04.55 1 03.55 1 13.46 2 04.52 1 03.31 1 01.59 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Karl Johan Jebsen , 00.51.07 Brikke: 79838
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl.Mål
Tid : 10.17 2 18.27 2 23.33 2 27.39 2 40.19 2 45.36 2 49.14 2 51.07 2
avvik : 02.58+ 03.20+ 03.31+ 03.42+ 02.36+ 03.01+ 03.08+ 03.02+
Strekk: 10.17 2 08.10 2 05.06 2 04.06 2 12.40 1 05.17 2 03.38 2 01.53 1
avvik : 02.58+ 00.22+ 00.11+ 00.11+ 01.06- 00.25+ 00.07+ 00.06-