Norsk Orientering

Aktivitet: Årsmøte

Aktivitet Årsmøte
Arrangør Heming Orientering
Informasjon


Styret innkaller til årsmøte i Heming Orientering. 

Årsmøtet avholdes i storsalen på Heming klubbhus, Gulleråsveien 5 dersom smittesituasjonen tillater det. Alternativt vil årsmøtet bli avholdt som et digitalt møte via internett.

Av hensyn til smittesporing, organisering av møtet og eventuell utsendelse av lenke for digitalt møte må alle deltakere melde seg på her i Eventor.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.heming.no/Orientering.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Påmeldingsfrist tirsdag 15 februar 2022 klokken 19.00
Starttid tirsdag 15 februar 2022 klokken 19.00
Kontaktperson Harald Eide-Fredriksen
Antall påmeldinger 1

Påmeldinger

Navn
Harald Eide-Fredriksen

Annonser

IOF Eventor