Norsk Orientering

Aktivitet: Årsmøte

Påmeldingen er stengt.

Aktivitet Årsmøte
Arrangør Heming Orientering
Informasjon


Styret innkaller til årsmøte i Heming Orientering. På grunn av smittesituasjonen må årsmøtet bli avholdt som et digitalt møte via Teams.

Av hensyn til organisering av møtet og utsendelse av lenke/invitasjon til digitalt møte må alle deltakere melde seg på her i Eventor.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.heming.no/Orientering.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Påmeldingsfrist tirsdag 16 mars 2021 klokken 19.00
Starttid tirsdag 16 mars 2021 klokken 19.00
Kontaktperson Harald Eide-Fredriksen
Antall påmeldinger 16

Påmeldinger

Navn
Kimme Arnesen
Lasse Arnesen
Audun Berstad
Paula Berstad
Einar Eide-Fredriksen
Harald Eide-Fredriksen
Anders Flågen
Ola Peter Krohn Gjessing
Guro Harstad
Marit Inngjerdingen
Thomas Johansson
Jøran Kristensen
Elle M. Melbye
Toril Riddervold
Karl Even Rygh
Sidsel Sandelien

Annonser

IOF Eventor