Norsk Orientering

Arrangementsinformasjon: WOC2019 - Spectatorrace 2

Eksporter til kalender Tilbake

Vi har et begrenset tilbud om O-camp og overnatting på skole. Dette kan velges som tilleggstjenester under publikumsløp 1. Hvis du ikke skal delta i publikumsløp 1 velger du klasse "Konkurrerer ikke" og så velger du tilleggstjenester du ønsker

For klubber:
«Betaling ved påmelding» vil kun bli aktivert for de aldersgruppene som administrator i en klubb velger at må betale. Dette kan f.eks være løpere som klubben i dag legger ut startkontingent for og deretter viderefakturerer – her er mulighet for å spare arbeide på klubb nivå.
Administrator finner valget for aktivering ved å klikke på «Administrasjon» - gå helt ned i bunnen av venstremenyen, der finnes «Betalingskrav for aldersgrupper», velg de gruppene som du ønsker at skal betale selv ved påmelding – husk å lagre. Valgene kan senere endres og de er gyldige for alle løp som aktiverer «Betaling ved påmelding»

For deltagere:
Alle som ikke representerer klubb tilsluttet NOF vil måtte betale når de melder seg på.
Får du som medlem i klubb tilsluttet NOF og får krav om å betale så er det fordi din egen klubb har valgt dette for å slippe å legge ut og senere viderefakturere deg.

Leiebrikke:
Velges som tillegg med pris kr.20 per dag eller kr.100 for 6 løp

English:
We have a limited offer of O-camp and accommodation at school. This can be selected as additional services under the Spectatorrace 1. If you are not going to participate in Spectatorrace 1, select class "Does not compete" and then select additional services you want

For participants:
Anyone who does not represent the club affiliated with Norwegian OF will have to pay when they join.
If you are a member of the club affiliated with the Norwegian OF and are entitled to pay it is because your own club has chosen this to avoid having to post and later invoice you.

EMIT card for rent:
You can choose Emit card for rent. NOK 20/day or NOK 100/6 races

Generell informasjon
Konkurranse WOC2019 - Spectatorrace 2
Arrangørorganisasjon Østfold
Krets Østfold
Status påmelding åpnet
Dato tirsdag 13 august 2019
Påmeldingsfrist 1 mandag 15 april 2019 klokken 23:59
Påmeldingsfrist 2 mandag 29 juli 2019 klokken 23:59
Påmeldingsfrist 3 torsdag 8 august 2019 klokken 23:59
Konkurransetype Individuelt
Kategori internasjonalt løp
Flexoløp nei
Distanse mellom
Lysforhold dag
Gren orienteringsløp
Stemplingssystem Emit
EmiTag
Klasseinformasjon
Eliteklasser W 17-18 E, W 19-20 E, W 21-E, M 17-18E, M 19-20E, M 21-E
Hovedklasser W -10, W 11-12, W 17-18, W 19-20, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-, W 60-, W 65-, W 70-, W 75-, W 80-, M -10, M 11-12, M 17-18, M 19-20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55-, M 60-, M 65-, M 70-, M 75-, M 80-, M 85-, W -13, W -14, W -15, W -16, W 15-20B, W 35-AK, W 50-AK, M -13, M -14, M -15, M -16, M 15-20B, M 35-AK, M 50-AK
Direkteklasser N-åpen, OpenA1, OpenA2, OpenA3, OpenA4, OpenA5, OpenA6, OpenB1, OpenB2, OpenB3, OpenC1, OpenC2, OpenC3, OpenN1, OpenN2, OpenN3
Kontaktinformasjon og hovedfunksjonærer
Kontaktperson Finn Henry Lillestrand
Kontakttelefon +4799380703
Kontakt-e-post
Løpsleder Kjell Einar Andersen
Løypelegger Kjell Lunde

Påmelding

Neste påmeldingsfrist 15 april 2019.

Arenaens posisjon

Husk at du som deltaker ikke har lov til å bli kjent med løpsområdet gjennom forsettlig rekognosering, med mindre det er klart tillatt av arrangøren. For detaljer, se forskrifterne.

Henter side...

Henter kart...

Veibeskrivelse (Følg primært alltid arrangørens veibeskrivelse i innbydelsen/PM.)

Lag kml-fil med arenaens posisjon

Turorientering i nærheten

Annonser

IOF Eventor