Aktivitet: Intern påmelding Blodslitet 21. oktober

Aktivitet Intern påmelding Blodslitet 21. oktober
Arrangør Fredrikstad SK
Informasjon

Det er en ny påmeldingsordning til Blodslitet, der man krever inn betaling ved påmelding. Som kjent dekkes påmeldingsavgiften for utøvere fra FSK, og for å unngå at alle i etterkant sender inn et krav til klubben, så lager vi her en intern påmelding. Klubben vil deretter melde på i Eventor, slik at man får med korrekt brikkenummer.

Det er kun barn, ungdom og satsende elite som deltar på Blodslitet i klubben. Alle andre har dugnad denne dagen, og det er derfor ikke alle klasser står oppført.

Påmeldingsfrist søndag 8 oktober 2017 klokken 23:59
Kontaktperson Thomas Lie
Antall påmeldinger 19

Påmeldinger

Navn
Thomas Blomkvist
Jenny Danevad
Kristoffer B. Helminsen
Andreas Høye
Rikke Blakkestad Ingesen
Kaia Kjerre-Ludviksen
Matias Kjerre-Ludviksen
Amalie Løkkeberg
Herman Ryen Martinsen
Hans Petter Mathisen
Runar Saur Modahl
Audun Nordby
Sivert Poppe
Isak Solberg
David Standal
Emma Sofie Steinsland
Ingrid Steinsland
Sondre Strømberg
Embla Øvretveit

Annonser

IOF Eventor